Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

13252: Oppdragsforhold (jobber), etter sektor, kjønn og alder. Årstall 2016 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppdragstakere omfatter arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte og det er ingen aldersavgrensning. Selvstendig næringsdrivende inngår ikke. Eksempler på arbeidsforhold som faller inn under gruppen oppdragstakere er frilansere (omfatter ofte yrkesgrupper som musikere, tekstforfattere, skuespillere, journalister, mv.), folkevalgte, fosterforeldre og personer med omsorgslønn, personer som har tillitsverv og styremedlemmer. Tallene for oppdragstakere/statistikken har hele året som referanseperiode, dvs. man må være innrapportert minst én gang i løpet av kalenderåret og ha mottatt lønn for arbeid. Oppdragsforhold (jobber): Oppdragsforhold (jobber) omfatter alle jobbene en person har i ulike virksomheter (underenheter). Flere jobber i samme virksomhet (underenhet) for samme personer blir lagt sammen til én jobb.

Brukerveiledning for statistikkbanken