Sysselsetting, registerbasert

01616: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og utvalgte næringer (SN94) (K) (avslutta serie) 1995 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 448 Valgte

Søk

næring

Totalt 61 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.03.2001
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstakere:
personer
Referansetid
Arbeidstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Arbeidstakerstatistikken etter arbeidssted omfatter ikke ansatte i primærnæringene, med unntak av arbeidstakere innen fiskeoppdrett. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken overtok i 2000 for Arbeidstakerstatistikken. For nyere tall se www.ssb.no/regsys.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken