Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01616: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og utvalgte næringer (SN94) (K) (avslutta serie) 1995 - 2000

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
01.03.2001 10:00
Arbeidstakere:
personer
Arbeidstakere:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 448

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Uoppgitt næring , 01 Jordbruk, jakt og viltstell , 02 Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 61

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arbeidstakerstatistikken etter arbeidssted omfatter ikke ansatte i primærnæringene, med unntak av arbeidstakere innen fiskeoppdrett. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken overtok i 2000 for Arbeidstakerstatistikken. For nyere tall se www.ssb.no/regsys.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.