Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12541: Kjønn-, alder- og arbeidstidsfordeling (11 grupper) blant lønnstakere, etter hoved-/biarbeid. 4. kvartal 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

hoved- / biarbeid


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

arbeidstid

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0-9 prosent , 10-19 prosent ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken