Sysselsetting, registerbasert

06119: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter kjønn, kirkelig organisasjonsnivå og aktivitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kirkelig organisasjonsnivå

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

arbeidskommune Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2015
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte 16-74 år:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Referansetid
Sysselsatte 16-74 år:
01.10.
Avtalte årsverk:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken