Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

13253: Oppdragstakere (personer), etter årlig utbetalt kontantlønn, type jobb, kjønn, alder og utdanning. Årstall 2016 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

type jobb

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

årlig utbetalt kontantlønn


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppdragstakere omfatter arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte og det er ingen aldersavgrensning. Selvstendig næringsdrivende inngår ikke. Eksempler på arbeidsforhold som faller inn under gruppen oppdragstakere er frilansere (omfatter ofte yrkesgrupper som musikere, tekstforfattere, skuespillere, journalister, mv.), folkevalgte, fosterforeldre og personer med omsorgslønn, personer som har tillitsverv og styremedlemmer. Tallene for oppdragstakere/statistikken har hele året som referanseperiode, dvs. man må være innrapportert minst én gang i løpet av kalenderåret og ha mottatt lønn for arbeid. Antall oppdragstakere (antall personer): For oppdragstakere med flere jobber i ulike virksomheter (underenheter) er én av jobbene valgt som den viktigste.

Brukerveiledning for statistikkbanken