Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

13164: Ansatte etter sektor (5 grupper), næring (5-siffernivå) og arbeidssted (K) 2016K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K_3001 Halden , K_3002 Moss , K_3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Denne tabellen er uten anonymisering av den statistiske enheten (ansatte, virksomhet eller foretak), etter unntak i statistikkloven §7(3) om «åpne tilgjengelige opplysninger». Det samme grunnlaget ligger åpent i Enhetsregisteret. Ansatte er her det samme som jobber, men omfatter kun ordinære og maritime arbeidsforhold (jobber) og ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. Det er ingen aldersavgrensning og tallene omfatter både bosatte og ikke-bosatte. Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Dette i motsetning til f.eks. den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som omfatter hovedarbeidsforholdet for sysselsatte (inkluderer selvstendig næringsdrivende) 15-74 år som er bosatt i Norge. Statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn» har samme populasjon som «ansatte» i denne tabellen, men omfatter i tillegg frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

næring (SN2007)

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger

Utgått kode.

55.301 Drift av campingplasser

Utgått kode.

55.302 Drift av turisthytter

Utgått kode.

64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper

Utgått kode.

64.304 Skattebetingede investeringsselskaper

Utgått kode.

64.309 Annen verdipapirvirksomhet

Utgått kode.