Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
11365: Lønnstakere (15-74 år), etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) 2008 - 2015
Sist endret
30.08.2017
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 446 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Lønnstakere for 4. kvartal 2015 er justert slik at det gir bedre sammenlignbarhet med tidligere årganger. Mer informasjon i artikkelen «Ny beregning letter sammenligning» . Tabell 11396 viser det ordinære (ujusterte) lønnstakertallet for 4. kvartal 2015.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken