Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

11365: Lønnstakere (15-74 år), etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 446

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Lønnstakere for 4. kvartal 2015 er justert slik at det gir bedre sammenlignbarhet med tidligere årganger. Mer informasjon i artikkelen «Ny beregning letter sammenligning» . Tabell 11396 viser det ordinære (ujusterte) lønnstakertallet for 4. kvartal 2015.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken