Sysselsetting, registerbasert

12747: Maritime lønnstakere, etter bostedsfylke, bosettingsstatus, yrkesgruppe og skipstype (F) 2015K4 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

bosettingsstatus

Totalt 2 Valgte

Søk

yrke

Totalt 5 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Anders Ekeland, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 54 67
eke@ssb.no

Måleenhet
Maritime lønnstakere:
personer
Referansetid
Maritime lønnstakere:
Midtre måned i kvartalet (feb, mai, aug, nov)
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet.
Maritime lønnstakere omfatter både bosatte og ikke-bosatte mellom 15 og 74 år og er definert ved at «arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning». De maritime lønnstakerne omfatter to grupper, de som jobber om bord i en båt og de som jobber på en flyttbar innretning eller boreplattform. Les mer i denne artikkelen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken