Sysselsetting, registerbasert

09313: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, næring (88 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (F) (avslutta serie) 2009 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

næring (SN2007)

Totalt 88 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2015
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer, etter bosted:
personer
Sysselsatte personer, etter arbeidssted:
personer
Referansetid
Sysselsatte personer, etter bosted:
4. kvartal
Sysselsatte personer, etter arbeidssted:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
år
2010
Økningen innenfor utvinning av råolje og naturgass skyldes i hovedsak endret klassifisering av virksomheter som tidligere var plassert i industrien. Dette berører ca 7000 sysselsatte.
2013
Omlag 200 ansatte i høyere utdanning er i 2013 feilaktig registrert med arbeidssted Tromsø i stedet for Alta, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken