Sysselsetting, registerbasert

06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme (avslutta serie) 2006 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

yrke

Totalt 14 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

bispedømme

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.08.2015
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Årsverk:
årsverk
Referansetid
Sysselsatte:
Slutten av kvartalet
Årsverk:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken