Sysselsetting, registerbasert

04856: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og yrkesfelt (K) (avslutta serie) 2003 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 446 Valgte

Søk

yrkesfelt

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2011
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Katrine Hveem, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4401
hve@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
personer
Sysselsatte personer etter bosted:
personer
Referansetid
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
31.12.
Sysselsatte personer etter bosted:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gammel serie (2003 t.om. 2007 Gml) omfatter ikke sysselsatte i helseforetakene og kommunal- og fylkeskommunal sektor. Fra og med 2007 Ny omfattes alle sysselsatte 15-74 år.
Sysselsatte personer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken