Sysselsetting, registerbasert

04856: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og yrkesfelt (K) (avslutta serie) 2003 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 446 Valgte

Søk

yrkesfelt

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2011
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Katrine Hveem, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4401
hve@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
personer
Sysselsatte personer etter bosted:
personer
Referansetid
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
31.12.
Sysselsatte personer etter bosted:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gammel serie (2003 t.om. 2007 Gml) omfatter ikke sysselsatte i helseforetakene og kommunal- og fylkeskommunal sektor. Fra og med 2007 Ny omfattes alle sysselsatte 15-74 år.
Sysselsatte personer.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken