Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12543: Gjennomsnittlig arbeidstid og aldersfordeling for lønnstakere, etter kjønn. 4. kvartal 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken