Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

10327: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå) (avslutta serie) 2009 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1111 Politikere , 1112 Toppledere i offentlig administrasjon , 1114 Toppledere i interesseorganisasjoner ,

Valgt 0 av totalt 201

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000