Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

12876: Nyansettelser i staten, etter enhet og arbeidssted året før 2017 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

statlig enhet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Staten i alt , Arbeids- og sosialdepartementet , Arbeidstilsynet ,

Valgt 0 av totalt 186

Valgfri variabel

arbeidssted året før


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken