Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13524: Oppdragsforhold (jobber), etter yrke og kjønn. Årstall 2020 - 2023

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
11.04.2024 08:00
Antall oppdragsforhold (jobber):
antall
Antall oppdragsforhold (jobber):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Yrke ble først obligatorisk å innrapportere for oppdragstakere fra og med april 2019. Siden statistikken om oppdragstakere er basert på hele kalenderåret, gjør det at denne statistikkbanktabellen kun inneholder årganger fra og med 2020.

Yrke på 4-siffernivå for oppdragstakere tar utgangspunkt i en variant av standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) hvor enkelte yrker har med en ekstra parentes. Yrkestitlene som står i parentes er største gruppe(r) som inngår i det gitte yrket på 4-siffernivå.