Sysselsetting, registerbasert

12627: Ansatte i staten, etter enhet, alder og kjønn. Årsgjennomsnitt 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

statlig enhet

Totalt 179 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2019
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 44
chb@ssb.no

Måleenhet
Antall ansatte:
personer
Antall arbeidsforhold:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær:
årsverk
Referansetid
Antall ansatte:
Gjennomsnitt for året
Antall arbeidsforhold:
Gjennomsnitt for året
Avtalte årsverk:
Gjennomsnitt for året
Årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær:
Gjennomsnitt for året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet.

Brukerveiledning for statistikkbanken