Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

13254: Oppdragstakere (personer), etter kjønn, alder og årlig utbetalt kontantlønn som oppdragstaker og som ansatt. Årstall 2016 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

årlig utbetalt kontantlønn som oppdragstaker


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

årlig utbetalt kontantlønn som ansatt


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppdragstakere omfatter arbeidsforhold som er rapportert til a-ordningen som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte og det er ingen aldersavgrensning. Selvstendig næringsdrivende inngår ikke. Eksempler på arbeidsforhold som faller inn under gruppen oppdragstakere er frilansere (omfatter ofte yrkesgrupper som musikere, tekstforfattere, skuespillere, journalister, mv.), folkevalgte, fosterforeldre og personer med omsorgslønn, personer som har tillitsverv og styremedlemmer. Tallene for oppdragstakere/statistikken har hele året som referanseperiode, dvs. man må være innrapportert minst én gang i løpet av kalenderåret og ha mottatt lønn for arbeid. Antall oppdragstakere (antall personer): For oppdragstakere med flere jobber i ulike virksomheter (underenheter) er én av jobbene valgt som den viktigste.

Brukerveiledning for statistikkbanken