Sysselsetting, registerbasert

Til toppen

03257: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) 2000 - 2005

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 446

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 I alt, alle næringer , 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 10-37 Industri, bergv., olje- og gassutv. ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken