Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Brukerveiledning for statistikkbanken