Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
10776: Energiregnskapet. Energibruk for norsk økonomisk aktivitet, etter næring og energiprodukt (GWh) (avslutta serie) 2000 - 2015
Sist endret
07.12.2018
Kontakt
Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Energibruk eksklusive råstoff:
GWh
Energibruk i alt:
GWh
Referansetid
Energibruk eksklusive råstoff:
31.12.
Energibruk i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
energiprodukt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 49 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Energibruk eksklusive råstoff
Energiprodukter benyttet som råstoff i industrien og energiprodukter benyttet til omvandling i `Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri¿ er ekskludert.
Energibruk i alt
Omfatter energiprodukter benyttet til energiformål (lys, oppvarming, produksjon, transport og omvandling) og energiprodukter benyttet som råstoff.
statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Forlagsvirksomhet
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk i alt , næring: Rørtransport
Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
statistikkvariabel: Energibruk eksklusive råstoff , næring: Utvinning av råolje og naturgass
Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken