Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

11564: Andelen fornybar energi for Norge totalt og transportmålet 2004 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
GWh
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
GWh
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
prosent
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
GWh
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
prosent
5. Brutto energiforbruk (GWh):
GWh
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
GWh
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
GWh
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
GWh
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
GWh
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
GWh
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
prosent
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
GWh
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
GWh
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
prosent
Referansetid
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
31.12.
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
31.12.
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
31.12.
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
31.12.
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
31.12.
5. Brutto energiforbruk (GWh):
31.12.
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
31.12.
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
31.12.
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
31.12.
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
31.12.
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
31.12.
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
31.12.
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
31.12.
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
31.12.
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2013 er foreløpige.
statistikkvariabel
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh)
For vann- og vindkraftproduksjon blir effekten av årlige variasjoner i klimaet jevnet ut gjennom en normaliseringsregel.
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh)
Beregnes som total strømproduksjon + import - eksport - produksjon fra pumpekraft.
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh)
Omfatter forbruk av fornybar energi utenom til transportformål og unntatt strøm- og fjernvarmeforbruk. Inkluderer også produksjon av fornybar fjernvarme og fornybar energi fra varmepumper.
4. Total energi til varme og kjøling (GWh)
Omfatter totalt forbruk av energi utenom til transportformål og unntatt forbruk av strøm. Fornybar energi fra varmepumper er lagt til.
5. Brutto energiforbruk (GWh)
Omfatter totalt sluttforbruk av energi, overføringstap for strøm og fjernvarme, og forbruk av strøm og fjernvarme i kraft- og fjernvarmeproduksjon.
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh)
Overføringer fra den felles elsertifikatordningen med Sverige.

Brukerveiledning for statistikkbanken