Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11564: Andelen fornybar energi for Norge totalt og transportmålet 2004 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh) , 2. Totalt brutto strømforbruk (GWh) , Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh)

For vann- og vindkraftproduksjon blir effekten av årlige variasjoner i klimaet jevnet ut gjennom en normaliseringsregel.

2. Totalt brutto strømforbruk (GWh)

Beregnes som total strømproduksjon + import - eksport - produksjon fra pumpekraft.

3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter forbruk av fornybar energi utenom til transportformål og unntatt strøm- og fjernvarmeforbruk. Inkluderer også produksjon av fornybar fjernvarme og fornybar energi fra varmepumper.

4. Total energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter totalt forbruk av energi utenom til transportformål og unntatt forbruk av strøm. Fornybar energi fra varmepumper er lagt til.

5. Brutto energiforbruk (GWh)

Omfatter totalt sluttforbruk av energi, overføringstap for strøm og fjernvarme, og forbruk av strøm og fjernvarme i kraft- og fjernvarmeproduksjon.

7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh)

Overføringer fra den felles elsertifikatordningen med Sverige.