Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11564: Andelen fornybar energi for Norge totalt og transportmålet 2004 - 2021

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
14.06.2023 08:00
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
GWh
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
GWh
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
prosent
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
GWh
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
prosent
5. Brutto energiforbruk (GWh):
GWh
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
GWh
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
GWh
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
GWh
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
GWh
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
GWh
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
prosent
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
GWh
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
GWh
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
prosent
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
31.12.
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
31.12.
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
31.12.
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
31.12.
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
31.12.
5. Brutto energiforbruk (GWh):
31.12.
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
31.12.
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
31.12.
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
31.12.
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
31.12.
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
31.12.
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
31.12.
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
31.12.
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
31.12.
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh) , 2. Totalt brutto strømforbruk (GWh) , Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye beregningsmetoder i EUs fornybardirektiv fra og med 2021, blant annet for biobrensel, fører til et brudd i tidsserien, og dermed et noe lavere nivå på fornybarandelen i transport fra 2021.

statistikkvariabel

1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh)

For vann- og vindkraftproduksjon blir effekten av årlige variasjoner i klimaet jevnet ut gjennom en normaliseringsregel.

2. Totalt brutto strømforbruk (GWh)

Beregnes som total strømproduksjon + import - eksport - produksjon fra pumpekraft.

3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter forbruk av fornybar energi utenom til transportformål og unntatt strøm- og fjernvarmeforbruk. Inkluderer også produksjon av fornybar fjernvarme og fornybar energi fra varmepumper.

4. Total energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter totalt forbruk av energi utenom til transportformål og unntatt forbruk av strøm. Fornybar energi fra varmepumper er lagt til.

5. Brutto energiforbruk (GWh)

Omfatter totalt sluttforbruk av energi, overføringstap for strøm og fjernvarme, og forbruk av strøm og fjernvarme i kraft- og fjernvarmeproduksjon.

7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh)

Overføringer fra den felles elsertifikatordningen med Sverige.