Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09704: Energibalansen. Vedforbruk i fritidsboliger, etter fyringsteknologi og landsdel (avslutta serie) 2006 - 2019

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Evan Hart, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 20 38
18.06.2020 08:00
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
TWh
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
TWh
Ved (1 000 tonn):
1 000 tonn
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
31.12.
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
31.12.
Ved (1 000 tonn):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.