Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

09704: Energibalansen. Vedforbruk i fritidsboliger, etter fyringsteknologi og landsdel (avslutta serie) 2006 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

fyringsteknologi


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken