Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

09704: Energibalansen. Vedforbruk i fritidsboliger, etter fyringsteknologi og landsdel 2006 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

fyringsteknologi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Peder Gjølstad Røhnebæk, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 473
pgj@ssb.no

Måleenhet
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
TWh
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
TWh
Ved (1 000 tonn):
1 000 tonn
Referansetid
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
31.12.
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
31.12.
Ved (1 000 tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken