Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
11601: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) 1990 - 2019
Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Martin Lundeby Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2668
glm@ssb.no

Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
ise@ssb.no

Måleenhet
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser):
GWh/mrd. kr
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
GWh/mrd. kr
Referansetid
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser):
31.12.
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
31.12.
Pristype
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser):
Faste priser
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
Faste priser
Basisperiode
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser):
2015
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1


Totalt 48 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Energiintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk i all norsk økonomisk aktivitet er inkludert unntatt energiprodukter brukt som råstoff og energiprodukter benyttet til omvandling i 'Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri'.
Energibruken beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk all norsk økonomisk aktivitet er inkludert.
For husholdninger er produksjon erstattet med konsum.
statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Avløps- og renovasjonsvirksomhet
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Forlagsvirksomhet
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Rørtransport
Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken