Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11601: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) 1990 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Energiintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk i all norsk økonomisk aktivitet er inkludert unntatt energiprodukter brukt som råstoff og energiprodukter benyttet til omvandling i 'Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri'.
Energibruken beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk all norsk økonomisk aktivitet er inkludert.
For husholdninger er produksjon erstattet med konsum. Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Avløps- og renovasjonsvirksomhet

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Forlagsvirksomhet

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Rørtransport

Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken