Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11601: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh per milliarder kr) 1990 - 2022

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
Martin Lundeby Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2668
Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
14.06.2023 08:00
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser):
GWh per milliarder kr
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
GWh per milliarder kr
Energiintensitet - Indeks - målt i produksjon (1990=100):
indeks
Energiintensitet - Indeks - målt i bruttoprodukt (1990=100):
indeks
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser):
31.12.
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
31.12.
Energiintensitet - Indeks - målt i produksjon (1990=100):
31.12.
Energiintensitet - Indeks - målt i bruttoprodukt (1990=100):
31.12.
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser):
Faste priser
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
Faste priser
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser):
2015
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr bruttoprodukt (faste 2015-priser):
2015
Energiintensitet - Indeks - målt i produksjon (1990=100):
1990
Energiintensitet - Indeks - målt i bruttoprodukt (1990=100):
1990
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, jakt og viltstell , Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Energiintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk i all norsk økonomisk aktivitet er inkludert unntatt energiprodukter brukt som råstoff og energiprodukter benyttet til omvandling i 'Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri'.
Energibruken beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk all norsk økonomisk aktivitet er inkludert.
For husholdninger er produksjon erstattet med konsum. Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Avløps- og renovasjonsvirksomhet

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Forlagsvirksomhet

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon

Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'

statistikkvariabel: Energibruk ekskl. råstoff i GWh per milliarder kr produksjon (faste 2015-priser) , næring: Rørtransport

Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'