Energibruk i industrien

Til toppen

10908: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (avslutta serie) 2000-2001 - 2014-2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
næring

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000-2001 , 2000-2002 , 2000-2003 ,

Valgt 1 av totalt 29

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

LMDI: Logarithmic Mean Divisia Index-metoden

Brukerveiledning for statistikkbanken