Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap

10908: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) (avslutta serie) 2000-2001 - 2014-2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring

Totalt 11 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Måleenhet
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
GWh
Effekt av strukturendringer:
GWh
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
GWh
Energibruksendring i alt:
GWh
Referansetid
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
31.12.
Effekt av strukturendringer:
31.12.
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
31.12.
Energibruksendring i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

LMDI: Logarithmic Mean Divisia Index-metoden

Brukerveiledning for statistikkbanken