Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

09380: Energibalansen. Tilgang og forbruk, etter energiprodukt (avslutta serie) 2009 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 16 Valgte

Søk

balansepost Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
Energibalansen (PJ):
PJ
Energibalansen (GWh):
GWh
Referansetid
Energibalansen (PJ):
31.12.
Energibalansen (GWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

22.01.2015 ble tall for naturgass og andre gasser rettet for industrien for perioden 2009-2013.
balansepost
13.1 Bergverk
Næring 07, 08, 09.9 (SN2007)
13.2 Treforedling
Næring 17 (SN2007)
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
Næring 10-12 (SN2007)
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer
Næring 20.1 (SN2007)
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer
Næring 24.1 (SN2007)
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Næring 24.4 (SN2007)
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter
Næring 22-23 (SN2007)
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer
Næring 20.1 (SN2007)

Brukerveiledning for statistikkbanken