Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap

11558: Energiregnskap. Produksjon og forbruk av energiprodukter, etter næringer og husholdninger 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

energiregnskapspost Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

energiproduktregnskap

Totalt 9 Valgte

Søk

næring

Totalt 49 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.09.2019
Kontakt
Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
pma@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Mengde (GWh):
GWh
Mengde (PJ):
PJ
Mengde (se energiprodukt):
Se energiprodukt
Referansetid
Mengde (GWh):
31.12.
Mengde (PJ):
31.12.
Mengde (se energiprodukt):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Produksjon: Avfall produseres av hele økonomien og plasseres ikke etter næring (men noen unntak i industri).
Forbruk i næringer og husholdninger til energiformål: Omfatter alle typer forbruk av energiprodukter. Dvs. energiprodukter benyttet til omvandling, transport, råstoff og annet sluttforbruk. Energiprodukter benyttet som råstoff i industrien, energiprodukter benyttet til omvandling i oljeraffinerier og forbruk av smøremidler og bitumen er ekskludert.
EP05 Biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661).
EP052 Flytende biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661).
EP0469 Oljeprodukter ikke nevnt andre steder: Inkluderer raffineriråstoff (EP043), tilsetningsstoffer i raffineri (EP044), andre hydrokarboner og hydrogener (EP045) og raffinerigass (EP0461).

Brukerveiledning for statistikkbanken