Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
04372: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, utenriks sjøfart, råstoff og transport, etter energiprodukt (PJ og GWh) (avslutta serie) 1976 - 2015
Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
lho@ssb.no

Måleenhet
Energibruk (PJ):
PJ
Energibruk (GWh):
GWh
Referansetid
Energibruk (PJ):
31.12.
Energibruk (GWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiprodukt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 40 Valgte 1

energiprodukt

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fjernvarme inkludert fra 1983, brenngass og deponigass fra 1990, naturgass fra 1995. For omregning til TWh kan tallene divideres med 3,6.
28.01.2015 ble tall for mellomdestillater rettet for 2013, og tall for naturgassforbruk i industrien ble rettet for 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken