Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13276: Energibalansen. Vedforbruk i fritidsboliger, etter fyringsteknologi og landsdel 2020 - 2022

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Evan Hart, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 20 38
14.06.2023 08:00
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
TWh
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
TWh
Ved (1 000 tonn):
1 000 tonn
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
31.12.
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
31.12.
Ved (1 000 tonn):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tall for 2006-2019 finnes i tabell 09704, med gammel inndeling av landsdeler.
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.