Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10703: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer, etter næring. Fysiske enheter (avslutta serie) 2011 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
18.10.2016 08:00
Kull (1 000 tonn):
1000 tonn
Koks (1 000 tonn):
1000 tonn
Ved, treavfall, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Gass og gass gjort flytende (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Bensin (1 000 tonn):
1000 tonn
Parafin (1 000 tonn):
1000 tonn
Mellomdestillater (1 000 tonn):
1000 tonn
Tungolje (1 000 tonn):
1000 tonn
Elektrisitet (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Kull (1 000 tonn):
31.12.
Koks (1 000 tonn):
31.12.
Ved, treavfall, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Gass og gass gjort flytende (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Bensin (1 000 tonn):
31.12.
Parafin (1 000 tonn):
31.12.
Mellomdestillater (1 000 tonn):
31.12.
Tungolje (1 000 tonn):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kull (1 000 tonn) , Koks (1 000 tonn) , Ved, treavfall, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 07-08_09.9 Malmgruver og annen bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter også energivarer brukt som råstoff.

næring (SN2007)

62-95s Bank, forsikring og forretningsmessig tjenesteyting

Omfatter næringene 62-66, 68-74, 77-78, 80-82, 95.

37-99p Annen privat tjenesteyting

Omfatter næringene 37-39, 58-60, 85-94, 96-97, 99, 75.

statistikkvariabel

Ved, treavfall, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter)

Inkluderer også bioetanol og biodiesel.

Gass og gass gjort flytende (1 000 tonn oljeekvivalenter)

Gass omfatter naturgass, brenngass og metan.

Tungolje (1 000 tonn)

Inkluderer spesialavfall.