Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11557: Energiregnskap. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2022

Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
15.09.2023 08:00
Mengde (GWh):
GWh
Mengde (PJ):
PJ
Mengde (se energiprodukt):
Se energiprodukt
Mengde (GWh):
31.12.
Mengde (PJ):
31.12.
Mengde (se energiprodukt):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle energiprodukter , Kull og kullprodukter (ktonn) , Naturgass (MSm³) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forbruk i næringer og husholdninger: Omfatter alle typer forbruk av energiprodukter. Dvs. energiprodukter benyttet til omvandling, transport, råstoff og annet sluttforbruk. EP05 Biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661). EP052 Flytende biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661). EP0469 Oljeprodukter ikke nevnt andre steder: Inkluderer raffineriråstoff (EP043), tilsetningsstoffer i raffineri (EP044), andre hydrokarboner og hydrogener (EP045) og raffinerigass (EP0461). Tallene for eksport av naturgass 2021 og 2022 er korrigert 15. september 2023.