Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
11557: Energiregnskap. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019
Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
pma@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Måleenhet
Mengde (GWh):
GWh
Mengde (PJ):
PJ
Mengde (se energiprodukt):
Se energiprodukt
Referansetid
Mengde (GWh):
31.12.
Mengde (PJ):
31.12.
Mengde (se energiprodukt):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiregnskapspost
Må velges *
energiproduktregnskap
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

energiregnskapspost
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forbruk i næringer og husholdninger: Omfatter alle typer forbruk av energiprodukter. Dvs. energiprodukter benyttet til omvandling, transport, råstoff og annet sluttforbruk.
EP05 Biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661).
EP052 Flytende biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661).
EP0469 Oljeprodukter ikke nevnt andre steder: Inkluderer raffineriråstoff (EP043), tilsetningsstoffer i raffineri (EP044), andre hydrokarboner og hydrogener (EP045) og raffinerigass (EP0461).

Brukerveiledning for statistikkbanken