Energibruk i industrien

Til toppen
11602: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) 1990-2000 - 2018-2019
Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Martin Lundeby Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2668
glm@ssb.no

Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
ise@ssb.no

Måleenhet
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
GWh
Effekt av strukturendringer:
GWh
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
GWh
Energibruksendring i alt:
GWh
Referansetid
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
31.12.
Effekt av strukturendringer:
31.12.
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
31.12.
Energibruksendring i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

LMDI: Logarithmic Mean Divisia Index-metoden
Tall for effekt av strukturendringer og effekt av samlet endring i produksjonsverdi er korrigert 27.06.2018. Tallene hadde feilaktig byttet plassering, men er nå rettet

Brukerveiledning for statistikkbanken