Energibruk i industrien

Til toppen

11602: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) 1990-2000 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
LMDI: Logarithmic Mean Divisia Index-metoden Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken