Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11602: Indeks dekomponering av energibruk i norsk økonomisk aktivitet med LMDI-metoden, etter næring (GWh) 1990-2000 - 2020-2021

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
Martin Lundeby Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2668
Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
14.06.2022 08:00
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
GWh
Effekt av strukturendringer:
GWh
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
GWh
Energibruksendring i alt:
GWh
Effekt av endret energibruk per krone produksjonsverdi:
31.12.
Effekt av strukturendringer:
31.12.
Effekt av samlet endring i produksjonsverdi:
31.12.
Energibruksendring i alt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
LMDI: Logarithmic Mean Divisia Index-metoden Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.