Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10705: Energiregnskapet. Energibruk utenom energiproduserende næringer og utenriks sjøfart, etter næring (PJ og GWh) (avslutta serie) 2011 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
18.10.2016 08:00
Energiregnskapet (PJ):
PJ
Energiregnskapet (GWh):
GWh
Energiregnskapet (PJ):
31.12.
Energiregnskapet (GWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Energiprodukter i alt , Kull, koks og petrolkoks , Biobrensel og avfall ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 07-08_09.9 Malmgruver og annen bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter også energivarer brukt som råstoff.

næring (SN2007)

23-32d Annen industri

Omfatter næringene 13-15, 23.6-23.9, 24.2-24.3, 24.5.5, 25-32.

50i Innenriks sjøfart

Omfatter næringene 50.102, 50.109, 50.202, 50.203, 50.3 og 50.4.

37-99s Privat tjenesteyting

Omfatter næringene 37-39, 58-60, 62-66, 68-75, 77-78, 80-82, 85-97, 99.