Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10842: Andelen fornybar energi for Norge totalt og transportmålet (avslutta serie) 2004 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
28.06.2017 08:00
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
GWh
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
GWh
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
prosent
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
GWh
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
GWh
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
prosent
5. Brutto energiforbruk (GWh):
GWh
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
GWh
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
GWh
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
GWh
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
GWh
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
GWh
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
prosent
Overordnet fornybarandel når biodrivstoff (6) er med for alle år (prosent):
prosent
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
GWh
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
GWh
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
prosent
Fornybarandel i transport når biodrivstoff er medregnet for alle år (prosent):
prosent
1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh):
31.12.
2. Totalt brutto strømforbruk (GWh):
31.12.
Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent):
31.12.
3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
3.1 Av dette energi fra varmepumper (GWh):
31.12.
4. Total energi til varme og kjøling (GWh):
31.12.
Fornybarandel til varme og kjøling (prosent):
31.12.
5. Brutto energiforbruk (GWh):
31.12.
6. Biodrivstoff til veitransport (GWh):
31.12.
6.1 Av dette fornybart biodrivstoff (GWh):
31.12.
7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh):
31.12.
8. Teller ( = 1 + 3 + 6.1 + 7 ) (GWh):
31.12.
9. Nevner ( = 5 + 3.1 ) (GWh):
31.12.
Overordnet fornybarandel ( 8 delt på 9 ) (prosent):
31.12.
Overordnet fornybarandel når biodrivstoff (6) er med for alle år (prosent):
31.12.
10. Fornybar energiforbruk i transport (GWh):
31.12.
11. Totalt energibruk i transport (nevneren) (GWh):
31.12.
Fornybarandel i transport ( = 10 delt på 11 ) (prosent):
31.12.
Fornybarandel i transport når biodrivstoff er medregnet for alle år (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh) , 2. Totalt brutto strømforbruk (GWh) , Fornybarandel i brutto strømforbruk (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Eurostat og Statistisk sentralbyrå Energiforbruket og fornybarandelen er beregnet etter reglene i EUs fornybar direktiv (2009/28/EC). Fra og med året 2011 kreves dokumentasjon om at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte. Dette mangler Norge foreløpig pga. senere implementering av direktivet enn EU-landene. Derfor inkluderes ikke biodrivstoff disse årene i hovedberegningene. Beregningene med biodrivstoff inkludert illustrerer imidlertid hva fornybarandelen blir gitt at man har denne dokumentasjonen. Se artikkel i Økonomisk analyser
nr. 4/2010 og
nr. 6/2011 for mer informasjon. Se også artikkel fra Eurostat,
Energy from renewable sources .

statistikkvariabel

1. Fornybar strømproduksjon med normalisert vann- og vindkraft (GWh)

For vann- og vindkraftproduksjon blir effekten av årlige variasjoner i klimaet jevnet ut gjennom en normaliseringsregel.

2. Totalt brutto strømforbruk (GWh)

Beregnes som total strømproduksjon + import - eksport - produksjon fra pumpekraft.

3. Fornybar energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter forbruk av fornybar energi utenom til transportformål og unntatt strøm- og fjernvarmeforbruk. Inkluderer også produksjon av fornybar fjernvarme og fornybar energi fra varmepumper.

4. Total energi til varme og kjøling (GWh)

Omfatter totalt forbruk av energi utenom til transportformål og unntatt forbruk av strøm. Fornybar energi fra varmepumper er lagt til.

5. Brutto energiforbruk (GWh)

Omfatter totalt sluttforbruk av energi, overføringstap for strøm og fjernvarme, og forbruk av strøm og fjernvarme i kraft- og fjernvarmeproduksjon.

7. Statistiske overføringer som skal legges til (GWh)

Overføringer fra den felles elsertifikatordningen med Sverige.