Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

09702: Energibalansen. Vedforbruk i boliger og fritidsboliger 1990 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det foreligger ikke tall over vedforbruk i fritidsboliger for 2005. Tallet for vedforbruk i fritidsboliger for 2006 er brukt både for 2005 og 2006

Brukerveiledning for statistikkbanken