Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

09702: Energibalansen. Vedforbruk i boliger og fritidsboliger 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2019
Kontakt
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Peder Gjølstad Røhnebæk, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 473
pgj@ssb.no

Måleenhet
Ved (TWh):
TWh
Ved (1 000 tonn):
1 000 tonn
Referansetid
Ved (TWh):
31.12.
Ved (1 000 tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det foreligger ikke tall over vedforbruk i fritidsboliger for 2005. Tallet for vedforbruk i fritidsboliger for 2006 er brukt både for 2005 og 2006

Brukerveiledning for statistikkbanken