Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet

Til toppen
10777: Energiregnskapet. Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet, etter næring (GWh/mrd. kr) (avslutta serie) 2000 - 2015
Sist endret
07.12.2018
Kontakt
Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2005-priser):
GWh/mrd. kr
Pristype
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2005-priser):
Faste priser
Basisperiode
Energibruk ekskl. råstoff i GWh per mrd. kr produksjon (faste 2005-priser):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 49 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Energiintensitetene beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk i all norsk økonomisk aktivitet er inkludert unntatt energiprodukter brukt som råstoff og energiprodukter benyttet til omvandling i 'Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri'.
Energibruken beregnes etter nasjonalregnskapets definisjoner, dvs. energibruk all norsk økonomisk aktivitet er inkludert.
For husholdninger er produksjon erstattet med konsum.
næring
Utvinning av råolje og naturgass
Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
Avløps- og renovasjonsvirksomhet
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 'N.04.02.01 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann' er inkludert i 'N.04.02.02 Avløps- og renovasjonsvirksomhet'
Forlagsvirksomhet
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon
Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon 'N.07.02.02 Kringkasting og film-, video- og musikkproduksjon' er inkludert i 'N. 07.02.01 Forlagsvirksomhet'
Rørtransport
Rørtransport 'N.08.01.00 Rørtransport' er inkludert i 'N.02.02.00 Utvinning av råolje og naturgass'

Brukerveiledning for statistikkbanken