Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

09386: Energivarebalansen. Tilgang og forbruk av ulike energiprodukter (avslutta serie) 2009 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

balansepost Velg minst en verdi

Totalt 55 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
Kull (1 000 tonn):
1 000 tonn
Koks (1 000 tonn):
1 000 tonn
Petrolkoks (1 000 tonn):
1 000 tonn
Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1 000 tonn oljeekvivalenter
Råolje (1 000 tonn):
1 000 tonn
Bensin (1 000 tonn):
1 000 tonn
Parafin (1 000 tonn):
1 000 tonn
Mellomdestillater (1 000 tonn):
1 000 tonn
Tungolje (1 000 tonn):
1 000 tonn
LPG/NGL (1 000 tonn):
1 000 tonn
Naturgass/LNG (mill. Sm³):
mill. Sm³
Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1 000 tonn oljeekvivalenter
Elektrisitet (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Referansetid
Kull (1 000 tonn):
31.12.
Koks (1 000 tonn):
31.12.
Petrolkoks (1 000 tonn):
31.12.
Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Råolje (1 000 tonn):
31.12.
Bensin (1 000 tonn):
31.12.
Parafin (1 000 tonn):
31.12.
Mellomdestillater (1 000 tonn):
31.12.
Tungolje (1 000 tonn):
31.12.
LPG/NGL (1 000 tonn):
31.12.
Naturgass/LNG (mill. Sm³):
31.12.
Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

22.01.2015 ble tall for naturgass og andre gasser rettet for industrien for perioden 2009-2013.
balansepost
13.1 Bergverk
Næring 07, 08, 09.9 (SN2007)
13.2 Treforedling
Næring 17 (SN2007)
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
Næring 10-12 (SN2007)
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer
Næring 20.1 (SN2007)
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer
Næring 24.1 (SN2007)
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
Næring 24.4 (SN2007)
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter
Næring 22-23 (SN2007)
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer
Næring 20.1 (SN2007)

Brukerveiledning for statistikkbanken