Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

09386: Energivarebalansen. Tilgang og forbruk av ulike energiprodukter (avslutta serie) 2009 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kull (1 000 tonn) , Koks (1 000 tonn) , Petrolkoks (1 000 tonn) ,

Valgt 1 av totalt 14

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

balansepost

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Total produksjon , 1.1 Produksjon av primær energi , 1.2 Produksjon av sekundær energi ,

Valgt 0 av totalt 55

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

balansepost

13.1 Bergverk

Næring 07, 08, 09.9 (SN2007)

13.2 Treforedling

Næring 17 (SN2007)

13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 10-12 (SN2007)

13.4 Produksjon av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)

13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer

Næring 24.1 (SN2007)

13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller

Næring 24.4 (SN2007)

13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter

Næring 22-23 (SN2007)

16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)

Brukerveiledning for statistikkbanken