Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11563: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus 1990 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elektrisitet (GWh) , Kull og koks (GWh) , Fyringsolje og tungdestillat (GWh) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er et brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i antall husholdninger i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk og elektrisitetsbruk per husholdning vært noe høyere i 2014.
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tall for husholdninger i energibalansen, bortsett fra at anleggsdiesel brukt i fritidsbåter og LPG brukt i private biler også er inkludert her.

Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tallet for energibruk i husholdninger i energiregnskapet.

Antall husholdninger: Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.
Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.