Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

05494: Innenlands sluttforbruk av naturgass, etter forbrukergruppe (mill. Sm³) (avslutta serie) 2003 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjøpegruppe

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.10.2016
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Naturgass i rør:
mill. Sm³
CNG (komprimert naturgass):
mill. Sm³
LNG (nedkjølt naturgass):
mill. Sm³
Referansetid
Naturgass i rør:
Hele året
CNG (komprimert naturgass):
Hele året
LNG (nedkjølt naturgass):
Hele året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken