Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11561: Energibalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energibalanseposter
Må velges *
energiprodukt

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

energibalanseposter

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Produksjon av primære energiprodukter , 2 Import , 3 Eksport ,

Valgt 0 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle energiprodukter , Kull og kullprodukter , Naturgass ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken