Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

11562: Energivarebalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

energiproduktvarebalanse Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

energivarebalanse Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
pma@ssb.no

Måleenhet
Mengde (se energiprodukt):
se energiprodukt
Referansetid
Mengde (se energiprodukt):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Benevning er korrigert fra 'tonn' til 'ktonn' for tungolje, 7. april 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken