Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11562: Energivarebalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiproduktvarebalanse
Må velges *
energivarebalanse
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

energivarebalanse

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Total produksjon av energivarer , 2 Import , 3 Eksport ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Benevning er korrigert fra 'tonn' til 'ktonn' for tungolje, 7. april 2020.
Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken