Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

09703: Energibalansen. Vedforbruk i boliger, etter fyringsteknologi (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

fyringsteknologi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2019
Kontakt
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Peder Gjølstad Røhnebæk, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 473
pgj@ssb.no

Måleenhet
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
TWh
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
TWh
Ved (1 000 tonn):
1 000 tonn
Husholdninger som fyrer med ved (1 000 husholdninger):
1 000 husholdninger
Referansetid
Ved - teoretisk energiinnhold (TWh):
31.12.
Ved - nyttiggjort energi (TWh):
31.12.
Ved (1 000 tonn):
31.12.
Husholdninger som fyrer med ved (1 000 husholdninger):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel: Husholdninger som fyrer med ved (1 000 husholdninger) , år: 2005
Landstall for husholdninger som fyrer med ved (åpen peis og lukket ovn ny teknologi) ble rettet 3.2.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken