Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

05216: Energibalansen. Energiforbruk, etter næring (avslutta serie) 1990 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

sektor

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2009
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Lisbet Høgset, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4953
lho@ssb.no

Måleenhet
Kull og koks (1 000 tonn):
1000 tonn
Ved, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Bensin (1 000 tonn):
1000 tonn
Parafin (1 000 tonn):
1000 tonn
Mellomdestillater (1 000 tonn):
1000 tonn
Tungolje (1 000 tonn):
1000 tonn
Gass gjort flytende (1 000 tonn):
1000 tonn
Naturgass (mill. Sm³):
mill. Sm³
Andre gasser (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1000 tonn oljeekvivalenter
Elektrisitet (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Referansetid
Kull og koks (1 000 tonn):
31.12.
Ved, avlut, avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Bensin (1 000 tonn):
31.12.
Parafin (1 000 tonn):
31.12.
Mellomdestillater (1 000 tonn):
31.12.
Tungolje (1 000 tonn):
31.12.
Gass gjort flytende (1 000 tonn):
31.12.
Naturgass (mill. Sm³):
31.12.
Andre gasser (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken