Utenrikshandel med varer

Oppdatert: 15. april 2021

Neste oppdatering: 18. mai 2021

Fastlandseksport
Utenrikshandel med varer. Måned og hittil i år

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges varehandel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om import og eksport av varer, samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.

Kontakt

Opplysningstjenesten for utenrikshandelen

utenrikshandel@ssb.no

21 09 47 53