Utenrikshandel med varer

Til toppen
08806: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel 1988M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (1 000 kr):
1 000 kr
Vekt (tonn):
tonn
Verdi hittil i år (1 000 kr):
1 000 kr
Vekt hittil i år (tonn):
tonn
Referansetid
Verdi (1 000 kr):
Slutten av måneden
Vekt (tonn):
Slutten av måneden
Verdi hittil i år (1 000 kr):
Slutten av måneden
Vekt hittil i år (tonn):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
import/eksport
Må velges *
land
varegruppe
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 392 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 263 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel eller at landkoden er ikke gyldig i den perioden søket er gjort for. Null (0) i feltene kan også bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet (tonn).
Den nåværende SITC -Rev.4 ble innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Varenummerne og -tekstene er de samme bortsett fra SITC 599 som kom til i Rev.4. Men sammenhengen mellom årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av varenumerne. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de varer som ble flyttet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider.


Fra og med 2006 fikk følgende land endret tilhørighet til verdensdel - Kypros fra Asia til Europa, og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan fra Europa til Asia. Summene for handelsområde/verdensdel inkluderer denne endringen - mens i utvalgene av enkeltland i nedtrekksmenyen for Europeiske land/Asiatiske land er det den nåværende inndelingen som vises for hele tidsperioden (Kypros hører med til Europa og de andre landene til Asia ).
For mer informasjon, se Om statistikken.
Fra og med 2010 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe 56 ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59. For importen i varegruppe 56 er det kun landtall som er undertrykt. For importen gjelder også at varegruppe 27 er slått sammen med varegruppe 29. Alt er markert med kolon (:).
land
EU
Kroatia er inkludert i handelen med EU fra 2014.
Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken