Utenrikshandel

Statistikk

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker.
Eksport av laks
Statistikken viser eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
Globale verdikjeder og outsourcing
Statistikken viser norske foretaks flytting av forretningsaktiviteter til utlandet, og deltakelse i globale verdikjeder.
Utanrikshandel med tenester
Statistikken gjev ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet
Utenrikshandel med varer
Statistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall.
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
Statistikken måler utviklingen i volum og pris for eksporterte og importerte varer over tid

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 100 av 170
 1. Lakseprisen i veke 15

  I veke 15 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 123,28 kr/kg, ein auke på 2,7 prosent samanlikna med veka før.

 2. Betydelig nedgang i både import og eksport

  Importen endte på 78 milliarder kroner i mars, 23,1 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. Eksporten gikk tilbake med 20,5 prosent og endte på 142 milliarder kroner i samme periode.

 3. Tjenestehandelen med utlandet før og etter pandemien

  Norges import og eksport av tjenester har de siste årene hatt svært høy vekst. I denne artikkelen vil vi dykke ned i hvordan Norges tjenestehandel med utlandet har utviklet seg gjennom koronapandemien, samt gi et innblikk i utviklingen til ulike tjenestetyper og hvilke land Norge handler mest tjenester med.

 4. Lavere gassinntekter svekker handelsoverskuddet i februar

  Handelsoverskuddet i februar falt for fjerde måned på rad og endte på drøye 52 milliarder kroner, 39 prosent lavere enn i februar i fjor. Lavere gasspriser er den viktigste driveren bak nedgangen.

 5. Rekordhøy tjenestehandel med utlandet

  Både import og eksport av tjenester nådde rekordnivå i 4. kvartal 2023. Importverdien av tjenester til ikke-finansielle foretak endte på 103 milliarder kroner og eksportverdien på 114 milliarder kroner. Dette er en økning i importen på 7,5 prosent fra 4. kvartal 2022, mens eksporten økte med 4,4 prosent i samme periode.

 6. Lavere gasspris svekker handelsoverskuddet i januar

  Verdien av vareeksporten endte på 154 milliarder kroner i januar 2024 – en reduksjon på 16 prosent fra samme måned i fjor. Lavere gasspriser er den viktigste driveren bak nedgangen.

 7. Rekordhøy våpeneksport i 2023

  Norsk eksport av våpen og ammunisjon endte på rekordhøye 6,8 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner fra forrige toppnotering i 2022.

 8. Halvert handelsoverskudd i 2023

  Handelsoverskuddet halverte seg fra 2022 til 2023 og endte på 849 milliarder kroner, men er likevel det nest høyeste handelsoverskuddet noensinne. Lavere gasspriser er hovedårsaken til nedgangen.

 9. Dette topper årets ønskelister

  Vi har fortsatt ikke gått lei av å ønske oss elektronikk til jul, men i år er elektronikken litt mindre sporty enn tidligere år. Det kan nemlig se ut til at færre planlegger å måle pulsen på nyttårsforsettene.

 10. Høy eksportverdi av fastlandsvarer

  Eksporten av fastlandsvarer endte på 63,7 milliarder kroner i november, det fjerde høyeste registrerte noensinne. Totaleksporten beløp seg til 170,6 milliarder kroner, mens det ble importert varer for 90,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 80,1 milliarder kroner.

 11. Høyt overskudd på tjenestebalansen

  Tjenesteeksporten fra norske ikke-finansielle foretak var nesten uendret sammenlignet med 2. kvartal 2023. Verdien av import av tjenester gikk i samme periode ned med 1,1 milliarder kroner.

 12. Eksporten styrket seg med 32 prosent i oktober

  Norge eksporterte varer for 174 milliarder kroner i oktober. Dette er en økning på hele 32 prosent fra september. Handelsoverskuddet endte på 86,9 milliarder kroner – det høyeste nivået siden januar i år.

 13. Handelsbalansen svekket fra august

  I september 2023 endte verdien av vareeksporten på 131,9 milliarder kroner og importen på 86,3 milliarder kroner. Handelsoverskuddet beløp seg dermed til 45,6 milliarder kroner. Lavere naturgasseksport er hovedårsaken til fallet fra måneden før.

 14. Eksporten styrket seg fra juli

  I august 2023 endte vareeksporten på 140,3 milliarder kroner, fem prosent høyere enn i foregående måned. Økt verdi på gass- og fiskeeksporten bidro til oppgangen. Eksportinntektene er imidlertid halvert fra august i fjor.

 15. Tjenestehandelen opp igjen etter nedgang i 1. kvartal

  Sammenlignet med 1. kvartal 2023 har tjenesteeksporten fra norske ikke-finansielle foretak økt med 6,2 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. Verdien av import av tjenester gikk i samme periode opp med 6,4 milliarder kroner.

 16. Eksporten flater ut

  Norges eksport av varer har halvert seg siden i fjor og endte på 133,3 milliarder kroner i juli i år. Nedgangen skyldes i hovedsak et fall på nesten 80 prosent i eksporten av naturgass. Importen endte på 72 milliarder kroner.

 17. Nedgang i gasseksporten svekker Norges inntekter

  I juni 2023 ble det eksportert varer for 137 milliarder kroner, 31 prosent mindre enn samme måned i fjor. En kraftig reduksjon i gasseksporten er den viktigste driveren bak nedgangen.

 18. Store, norskkontrollerte foretak eksporterer mest

  Foretak med flest ansatte både eksporterte og importerte mest tjenester. De stod for mer enn 45 prosent av all tjenesteeksport og 34 prosent av all tjenesteimport i 2019. De aller minste foretakene med færre enn 10 ansatte, importerer også for store verdier.

 19. Eksporten svekker seg for Norge

  I mai eksporterte Norge varer for 31,2 prosent mindre enn samme måned i fjor. Varene hadde en samlet verdi på 134,9 milliarder kroner. Lavere utførsel av olje og naturgass var driveren bak nedgangen.

 20. Tjenestehandelen ned fra et rekordhøyt nivå

  Etter tre etterfølgende kvartaler med rekordhøye eksport- og importverdier viser utenrikshandel med tjenester for norske ikke-finansielle foretak en betydelig nedgang i 1. kvartal 2023.

 21. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 20 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 110,87 kr/kg, ein auke på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

 22. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 19 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 108,66 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

 23. Handelsoverskuddet styrket seg fra mars

  Handelsoverskuddet i april styrket seg med 8,1 prosent fra mars i år. Dette er den første måneden i år der handelsoverskuddet øker. Redusert import er årsaken til økningen fra forrige måned.

 24. Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 18 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 112,37 kr/kg, ein auke på 0,7 prosent samanlikna med veka før.

 25. Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 17 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 111,63 kr/kg, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med veka før.

 26. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 120,57 kr/kg, ein auke på 6,3 prosent samanlikna med veka før.

 27. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 15 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 113,39 kr/kg, ein auke på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

 28. Handelsoverskuddet svekket seg

  Handelsoverskuddet i mars falt for tredje måned på rad og endte på drøye 71 milliarder kroner, mer enn en halvering fra mars i fjor. Lavere verdi på olje- og gasseksporten er hoveddriveren bak nedgangen.

 29. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 14 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 109,21 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

 30. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 13 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 111,04 kr/kg, ein nedgang på 5,4 prosent samanlikna med veka før.

 31. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 12 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 117,32 kr/kg, ein nedgang på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

 32. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 11 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 122,88 kr/kg, ein oppgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

 33. Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 10 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 118,23 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

 34. Laveste handelsoverskudd siden november 2021

  Handelsoverskuddet i februar endte på drøyt 79 milliarder kroner. Eksportverdien ble negativt påvirket av fall i olje- og gasseksporten sammenlignet med februar 2022.

 35. Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 9 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 119,48 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

 36. Historisk høy våpeneksport i 2022

  Norge eksporterte våpen for rekordhøye 4,6 milliarder kroner i 2022. En økning på hele 1,3 milliarder kroner fra fjoråret og 1,2 milliarder kroner høyere enn rekordåret 2017.

 37. Markant auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 112,46 kr/kg, ein auke på 9,0 prosent samanlikna med veka før.

 38. Mest handel med Tyskland og Sverige i 2022

  I 2022 var eksportverdien høyere til Tyskland enn til Storbritannia, og Sverige ble igjen landet vi importerte mest fra. Sterk prisøkning på gassen vi eksporterte til Tyskland og dieselen vi importerte fra Sverige er viktige årsaker til endringene.

 39. Høyeste tjenesteeksport noensinne

  Eksport av tjenester fra norske ikke-finansielle foretak nådde et rekordhøyt nivå, og endte på 107,1 milliarder kroner i 4. kvartal 2022. Selv om tjenesteimporten økte mer enn eksporten, endte den på 94,3 milliarder kroner og tjenestebalansen ble 12,9 milliarder kroner.

 40. Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 7 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 103,22 kr/kg, ein auke på 10,6 prosent samanlikna med veka før.

 41. Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 6 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 93,30 kr/kg, ein auke på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

 42. Solid handelsoverskudd til tross for nedgang fra desember

  Norges eksport for januar i år falt med 26,6 prosent fra desember 2022, og endte på 175,9 milliarder kroner. Importen endte på 73,1 milliarder kroner, en nedgang på 19,7 prosent fra desember. Dermed ble handelsoverskuddet for årets første måned på 102,8 milliarder kroner.

 43. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 5 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 93,07 kr/kg, ein auke på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

 44. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 4 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 89,77 kr/kg, ein nedgang på 5,5 prosent samanlikna med veka før.

 45. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 3 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 94,98 kr/kg, ein nedgang på 2,6 prosent samanlikna med veka før.

 46. Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 2 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 97,51 kr/kg, ein auke på 8,7 prosent samanlikna med veka før.

 47. Skyhøye gasspriser ga historisk høy eksport i 2022

  Naturgasseksporten utgjorde nesten halvparten av totaleksporten for 2022 – med varer solgt for til sammen 2 601 milliarder kroner. En oppgang på hele 87,2 prosent fra 2021.

 48. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 1 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 89,67 kr/kg, ein auke på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

 49. Derfor velger norske foretak å outsource til utlandet

  I perioden 2018 til 2020 flyttet omtrent seks prosent av norske foretak forretningsfunksjoner fra Norge til utlandet. Bakgrunnen for dette var hovedsakelig av hensyn til strategiske valg og kostnadsbesparelser.

 50. Sterk oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 52 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 86,33 kr/kg, ein auke på 15,6 prosent samanlikna med veka før.

 51. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 51 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,71 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka før.

 52. Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 50 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 77,35 kr/kg, ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka før.

 53. Dette har julenissen med seg i sekken i år

  Som tradisjonen skal ha det til, topper elektroniske duppedingser listen over populære importvarer før jul. Felles for de tre mest populære varene er at de alle kan ringe julen inn.

 54. 1 425 milliarder kroner i handelsoverskudd hittil i år

  Gassprisen økte igjen etter fallet i oktober, og eksportverdien endte på 64,8 milliarder i november. Med et handelsoverskudd på 101,1 milliarder kroner i november bidro dette til det gigantiske overskuddet, som er mer enn tre ganger høyere enn på samme tidspunkt i 2021.

 55. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 49 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 77,77 kr/kg, ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med veka før.

 56. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 48 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 81,70 kr/kg, ein auke på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

 57. Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 47 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 78,00 kr/kg, ein auke på 10,6 prosent samanlikna med veka før.

 58. Ny eksportrekord

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 98,8 milliardar kroner i 3. kvartal 2022, medan importen enda på 85,3 milliardar kroner. Dette førte til et tenesteoverskot på 13,4 milliardar, det høgaste overskotet registrert.

 59. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 46 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,55 kr/kg, ein auke på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

 60. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 45 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 68,43 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

 61. Prisvekst på olje bidrar til sterk eksportverdi

  Eksporten endte på 173,2 milliarder kroner i oktober, en oppgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Importen beløp seg til 91,2 milliarder kroner, eller 25,2 prosent mer enn i fjor. Handelsoverskuddet endte dermed på 82,0 milliarder kroner.

 62. Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 44 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,76 kr/kg, ein auke på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

 63. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 43 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 70,64 kr/kg, ein nedgang på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

 64. Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 42 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,09 kr/kg, ein nedgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

 65. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,88 kr/kg, ein auke på 5,0 prosent samanlikna med veka før.

 66. Sterk eksportverdi til tross for prisfall på olje og gass

  Eksportverdien for varer utgjorde 217,8 milliarder kroner i september, dette er en økning på 66,5 prosent sammenlignet med september i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av prisvekst for viktige eksportvarer, men for flere av varene har prisene falt de siste månedene.

 67. Sesongjustering av utenrikshandel med varer

  Notatet dokumenterer en ny metode for sesongjustering av utenrikshandel med varer. Dette innebærer implementering av ny metode, ny programvare, ny revisjonsrutine og publiseringspraksis.

 68. Visualisering av sesongjusterte tall for utenrikshandelen

  Hva viser de nyeste tallene for utenrikshandel med varer? De ujusterte månedstallene er påvirket av kalendereffekter og sesongvariasjoner. Dette kan gjøre det vanskelig både å sammenligne tall for ulike perioder og å se den egentlige økonomiske utviklingen . Vi har økt antall serier for sesongjusterte tall i statistikkbanken fra 6 til 38, og de fleste av disse er med i denne visualiseringen.

 69. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 69,38 kr/kg, ein auke på 5,6 prosent samanlikna med veka før.

 70. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 65,67 kr/kg, ein auke på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

 71. Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,55 kr/kg, ein auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

 72. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 37 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,49 kr/kg, ein auke på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

 73. Handelsoverskuddet fortsetter å vokse

  Med nye rekordhøye nivåer for både eksport- og importverdien i august 2022, endte handelsoverskuddet på historiske 197,7 milliarder kroner. Utviklingen kommer av høy prisvekst på energivaren naturgass, som har sammenheng med usikkerheten internasjonalt.

 74. Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 61,80 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

 75. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 35 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 61,94 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

 76. Rekordhøg tenestebalanse

  Det vart ny rekord i både tenestehandelen og tenestebalansen mellom Noreg og utlandet. Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 87,4 milliardar kroner i 2. kvartal 2022, medan importen enda på 80,1 milliardar kroner.

 77. Stort fall i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,62 kr/kg, ein nedgang på 7,5 prosent samanlikna med veka før.

 78. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 69,86 kr/kg, ein nedgang på 5,4 prosent samanlikna med veka før.

 79. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 73,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

 80. Høyeste handelsoverskudd noensinne

  I juli 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 229,0 milliarder kroner, 0,4 prosent høyere enn ved forrige eksportrekord i mars i år. Handelsoverskuddet er med 153,2 milliarder kroner også historisk høyt, og 74,7 prosent høyere enn i foregående måned.

 81. Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 75,23 kr/kg, ein auke på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

 82. Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 30 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,23 kr/kg, ein nedgang på 8,1 prosent samanlikna med veka før.

 83. Markant fall i eksportprisen for fersk laks

  I veke 29 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 80,74 kr/kg, ein nedgang på 8,8 prosent samanlikna med veka før.

 84. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 88,52 kr/kg, ein nedgang på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

 85. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 90,29 kr/kg, ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med veka før.

 86. Eksportverdien på naturgass tredoblet siden i fjor

  Den totale eksportverdien i juni utgjorde 176,6 milliarder kroner, som er en økning på 77,9 prosent mot juni i fjor. Oppgangen er sterkt drevet av høyere priser på olje og gass, som påvirkes av krigen i Ukraina.

 87. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 93,13 kr/kg, ein nedgang på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

 88. Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 97,43 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

 89. Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 98,43 kr/kg, ein auke på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

 90. Eksporten fortsatt høy

  Verdien av eksporten endte på 175,8 milliarder kroner i mai. Høye gass og oljepriser er hovedårsaken til den høye verdien. Importen beløp seg til 89,2 milliarder kroner, slik at handelsoverskuddet endte på 86,6 milliarder kroner.

 91. Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 96,66 kr/kg, ein auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

 92. Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 95,88 kr/kg, ein auke på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

 93. Vesentleg overskot på tenestebalansen

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 76,4 milliardar kroner i 1. kvartal 2022, medan importen enda på 71,8 milliardar kroner. Dette resulterte i det største overskottet på tenestebalansen sidan 1. kvartal 2012, som var da utanriks sjøfart blei inkludera i statistikken.

 94. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 21 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 95,13 kr/kg, ein auke på 2,6 prosent samanlikna med veka før.

 95. Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 20 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 92,71 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka før.

 96. Markant fall i eksportprisen for fersk laks

  I veke 19 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 97,65 kr/kg, ein nedgang på 9,8 prosent samanlikna med veka før.

 97. Tredje største handelsoverskudd noensinne

  Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Eksportinntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, men handelsoverskuddet på 92,6 milliarder kroner er likevel svært høyt.

 98. Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 18 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 108,21 kr/kg, ein auke på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

 99. Markant auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 17 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 107,75 kr/kg, ein auke på 8,9 prosent samanlikna med veka før.

 100. Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 98,93 kr/kg, ein auke på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenrikshandel.