Utenrikshandel

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 28 av 28

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 41 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 58,39 kr/kg, ei auke på 5,5 prosent samanlikna med veka før.

Høyeste handelsoverskudd noensinne

Samlet vareeksport endte på rekordhøye 129,5 milliarder kroner i september, mer enn en dobling fra september i fjor og en økning på 11,9 prosent fra forrige måneds eksportrekord. Verdien av naturgasseksporten er den klart høyeste noensinne. Samtidig er oljeeksporten og fastlandseksporten høy.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 40 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 55,33 kr/kg, ei auke på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 53,54 kr/kg, ein svak auke på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 52,88 kr/kg, ein svak nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 37 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 53,43 kr/kg, ei auke på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Ny måned med eksportrekord

Vareeksporten på 115,7 milliarder kroner i august 2021 slår forrige måneds eksportrekord med 7,7 prosent. Eksporten av naturgass er den klart høyeste noensinne. Samtidig er oljeeksporten og fastlandseksporten høy.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 36 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 52,30 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 35 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 54,41 kr/kg, ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 34 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 54,08 kr/kg, ein nedgang på 5,0 prosent samanlikna med veka før.

Lågare underskot på tenestebalansen

Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 63 milliardar kroner i andre kvartal, medan importen var 63,4 milliardar kroner. Dette førte til det minste underskotet på tenestebalansen sidan 2015, som var sist tenestebalansen synte overskot.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 33 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 56,91 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 32 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,08 kr/kg, ein oppgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Klart høyeste eksport noensinne

Eksporten av varer i juli er med 107,5 milliarder kroner den klart høyeste registrerte i en måned. Utførselen av både råolje, naturgass og fastlandsvarer steg kraftig sammenlignet med juli 2020. Importen økte med 8,0 prosent og endte på 65,2 milliarder kroner.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 31 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 58,52 kr/kg, ein nedgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.

Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 62,03 kr/kg, ein nedgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før.

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 29 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 66,05 kr/kg, ein oppgang på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 28 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 64,69 kr/kg, ein oppgang på 8,1 prosent samanlikna med veka før.

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 27 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,85 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Betydelig vekst i vareeksporten i juni

Samlet vareeksport endte på 97,9 milliarder kroner i juni, hele 70,7 prosent mer enn i juni i fjor. Dette er den tredje høyeste verdien som er målt i en enkeltmåned. Både råolje-, naturgass- og fastlandseksporten bidro til økningen.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,17 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 25 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 60,12 kr/kg, ein nedgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,45 kr/kg, ein oppgang på 6,6 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 23 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 57,64 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Høy eksport og import

Vareeksporten i mai endte på 87,3 milliarder kroner, hele 68,7 prosent mer enn i mai 2020. Import av varer utgjorde 71,8 milliarder, en oppgang på 24,4 prosent.

Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 22 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 59,59 kr/kg, ein nedgang på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

Nedgang i tenestehandelen med utlandet

Import av tenester til norske ikkje-finansielle føretak gjekk i 1. kvartal ned med 14,7 prosent frå førre kvartal, medan eksporten av tenester gjekk ned med 9,8 prosent. Underskotet på tenestebalansen vart på 0,9 milliardar kroner, og har ikkje vore så lågt på fem år.

Fortsatt høy eksport

Varer til en verdi av 82 milliarder kroner ble eksportert i april - 59 prosent mer enn det lave nivået i april i fjor og 16,8 prosent lavere enn rekordeksporten i måneden før. Importen endte på 65 milliarder kroner.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenrikshandel.