Utenrikshandel med varer

Til toppen

08818: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr) 1988M01 - 2021M10

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988M01 , 1988M02 , 1988M03 ,

Valgt 1 av totalt 406

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. - Varer i alt , 001 Levende dyr utenom de som er tatt med i hovedgruppe 03 (fisk) , 011 Kjøtt av storfe, ferskt, kjølt eller fryst ,

Valgt 0 av totalt 263

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dersom det ved et søk fremkommer prikker (:), betyr dette at konfidensialitetshensyn innebærer at tall for denne varegruppen ikke kan publiseres. Den nåværende SITC -Rev.4 ble innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Varenummerne og -tekstene er de samme bortsett fra SITC 599 som kom til i Rev.4. Men sammenhengen mellom årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av varenumerne. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de varer som ble flyttet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider. For mer informasjon, se Om statistikken. Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).