Banner med bilde og tittel

Fakta om

Norsk næringsliv

Skrå bakgrunn med infografikk

Næringene¹ vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

  • 1 Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene
Kilde

Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Eksport og import

Handelsbalanse
Ikon av mynter
Handelsbalanse
2020
-37
milliarder kroner
-148 milliarder kroner Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.Olje og gass

Oljeeksport etter verdi,Oljeeksport etter mengde
Oljeeksport etter verdi
September 2021
30,4
milliarder kroner
115,5 % Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde
September 2021
48,3
millioner fat olje
23,7 % Endring fra samme måned året før

Etableringer og nedleggelser

Antall foretak som er startet opp
Antall foretak som er startet opp
2020
68 993


Antall foretak som er lagt ned
Antall foretak som er lagt ned
2019
56 997

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.


Enkeltpersonforetak,Aksjeselskap,Andre foretak,Foretak totalt

Andel foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak
2014
17
%

Aksjeselskap
2014
45
%

Andre foretak
2014
18
%

Foretak totalt
2014
28
%

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

Produktivitet og inntekt

Olje og gass,Industri,Andre næringer,Gjennomsnitt for alle næringer

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass
2020
5 788
kroner per arbeidstime

Industri
2020
644
kroner per arbeidstime

Andre næringer
2020
634
kroner per arbeidstime

Gjennomsnitt for alle næringer
2020
754
kroner per arbeidstime

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time