330824
330824
faktaside
2018-01-09T13:09:00.000Z
no

Fakta om

Norsk næringsliv

Innhold på siden

Næringene vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet

Total verdiskaping i næringslivet

3010 milliarder kroner

[ 2020 ]

5 %

Endring fra året før

Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 574.6 366
Varehandel 353.1 261
Industri 216.3 228
Bygg og anlegg 246.4 205
Undervisning 221.3 176
Offentlig administrasjon 225.0 229
Faglige tjenester 145.8 156
IT og medier 99.3 145
Olje og gass 57.5 363
Finans og forsikring 48.1 182
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 574.6 366
Varehandel 353.1 261
Industri 216.3 228
Bygg og anlegg 246.4 205
Undervisning 221.3 176
Offentlig administrasjon 225.0 229
Faglige tjenester 145.8 156
IT og medier 99.3 145
Olje og gass 57.5 363
Finans og forsikring 48.1 182

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

2020
2020
Helse og omsorg 574600
Varehandel 353100
Undervisning 221300
Offentlig administrasjon 225000
Transport 134300
Faglige tjenester 145800
Forretningsmessig tjenesteyting 130400
Kultur og underholdning 106600
Overnatting og servering 92800
IT og medier 99300
Annet 94600
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2020
Helse og omsorg 574600
Varehandel 353100
Undervisning 221300
Offentlig administrasjon 225000
Transport 134300
Faglige tjenester 145800
Forretningsmessig tjenesteyting 130400
Kultur og underholdning 106600
Overnatting og servering 92800
IT og medier 99300
Annet 94600

Arbeid i offentlig sektor

Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning

2018
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 38.5
Nordland 37.6
Hedmark (-2019) 37.0
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.3
Telemark (-2019) 33.8
Oppland (-2019) 33.8
Sogn og Fjordane (-2019) 32.9
Vest-Agder (-2019) 31.5
Østfold (-2019) 31.7
Møre og Romsdal 30.2
Vestfold (-2019) 31.1
Hordaland (-2019) 30.2
Buskerud (-2019) 28.5
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.9
Oslo 25.2
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.1
Finnmark - Finnmárku (-2019) 38.5
Nordland 37.6
Hedmark (-2019) 37.0
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.3
Telemark (-2019) 33.8
Oppland (-2019) 33.8
Sogn og Fjordane (-2019) 32.9
Vest-Agder (-2019) 31.5
Østfold (-2019) 31.7
Møre og Romsdal 30.2
Vestfold (-2019) 31.1
Hordaland (-2019) 30.2
Buskerud (-2019) 28.5
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.9
Oslo 25.2

Eksport og import

Nøkkeltall

Handelsbalanse

Handelsbalanse

-37 milliarder kroner

[ 2020 ]

148 milliarder kroner

Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste eksportvarer

2020
2020
Industrimaskiner 29.2
Metaller 66.9
Fisk 102.0
Naturgass 113.5
Råolje 209.1
Viktigste eksportvarer
2020
Industrimaskiner 29.2
Metaller 66.9
Fisk 102.0
Naturgass 113.5
Råolje 209.1

Viktigste importvarer

2020
2020
Klær og tilbehør til klær 23.2
Malmer og avfall av metall 32.9
Mobiltelefoner, data ol. 50.6
Industrimaskiner 69.5
Biler, lastebiler ol. 86.0
Viktigste importvarer
2020
Klær og tilbehør til klær 23.2
Malmer og avfall av metall 32.9
Mobiltelefoner, data ol. 50.6
Industrimaskiner 69.5
Biler, lastebiler ol. 86.0

Olje og gass

Oljeeksport

Oljeeksport etter verdi

27.7 milliarder kroner

[ Mars 2021 ]

121 %

Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde

48.1 millioner fat olje

[ Mars 2021 ]

9.6 %

Endring fra samme måned året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
2020 209.1 113.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
2020 209.1 113.5

Fiskeri

Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk

Total verdi av eksportert fisk

102.0 milliarder kroner

[ 2020 ]

2 %

Endring fra året før

Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1364044
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83489
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1364044
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83489

Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt

[]

[]

Makrell

241355  tonn

[ 2019 ]

14.8 %

endring fra året før

[]

Utslipp fra næringslivet

Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

-5.2 %

[ 2019 ]

Utslipp til luft etter kilde

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13934 13629 13739 13676 14371 14890 14563 14352 14281 13999
Industri og bergverk 15859 16842 17764 17048 17657 17370 17619 17408 17255 16713 15701 15490 15775 15339 14923 14555 14078 11502 12251 12249 11962 12026 11655 11958 11597 11986 11972 11556
Veitrafikk 7336 7510 7408 7528 7904 7890 8119 8546 8374 8875 8952 9092 9388 9521 9799 10034 9899 9746 9997 9936 9969 9970 10112 10141 9879 8952 9171 8506
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5712 5877 6049 6750 7226 7512 7821 7877 6888 6938 6926 6782 6881 6914 7254 7477 7278 7291 7705 8019 8226 8134 7789 7431 7214 6974 7243 6915
Jordbruk 4650 4639 4645 4679 4705 4654 4649 4665 4517 4473 4463 4540 4506 4511 4422 4416 4397 4384 4306 4275 4292 4341 4408 4472 4525 4497 4463 4425
Andre kilder 5291 5362 5459 5493 6113 5692 5393 5554 5064 5344 5461 5986 5509 4918 5168 5290 4959 6392 7075 6403 5814 5847 5533 5236 5321 5333 5087 4886
Utslipp til luft etter kilde
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13934 13629 13739 13676 14371 14890 14563 14352 14281 13999
Industri og bergverk 15859 16842 17764 17048 17657 17370 17619 17408 17255 16713 15701 15490 15775 15339 14923 14555 14078 11502 12251 12249 11962 12026 11655 11958 11597 11986 11972 11556
Veitrafikk 7336 7510 7408 7528 7904 7890 8119 8546 8374 8875 8952 9092 9388 9521 9799 10034 9899 9746 9997 9936 9969 9970 10112 10141 9879 8952 9171 8506
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5712 5877 6049 6750 7226 7512 7821 7877 6888 6938 6926 6782 6881 6914 7254 7477 7278 7291 7705 8019 8226 8134 7789 7431 7214 6974 7243 6915
Jordbruk 4650 4639 4645 4679 4705 4654 4649 4665 4517 4473 4463 4540 4506 4511 4422 4416 4397 4384 4306 4275 4292 4341 4408 4472 4525 4497 4463 4425
Andre kilder 5291 5362 5459 5493 6113 5692 5393 5554 5064 5344 5461 5986 5509 4918 5168 5290 4959 6392 7075 6403 5814 5847 5533 5236 5321 5333 5087 4886

Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år

Endring i utslipp per krone siste ti år

0.8 %

[ 2019 ]

Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alle næringer 31.0426 30.1680 31.9361 31.2612 29.9713 28.8944 28.9783 29.8903 27.5856 26.3306 26.5287 25.0892 27.3067 25.8115 22.8114 21.7488 22.9940 24.8239 24.0019 23.8008 22.8553 24.8558 21.4195 21.6863 22.5531 21.9287
Produksjon av metaller 305.4126 531.3918 443.3946 405.1237 442.7606 462.0652 427.1864 373.6960 372.5376 280.5567 260.7686 242.7516 297.7114 329.4293 276.6905 300.5734 288.6837 299.8337 310.7600 334.8198 307.9533 320.1525 351.6325 357.8740 354.6814 366.0206
Utenriks sjøfart 125.1509 119.5962 160.3952 172.9358 148.9670 132.5884 145.5463 212.0877 184.1497 171.2787 248.6930 250.5767 432.5804 421.2820 350.4115 318.8193 380.2561 523.4753 472.7630 422.9558 367.6109 587.7792 318.0904 391.3131 467.8540 483.9767
Jordbruk og skogbruk 292.9000 280.6121 286.7632 289.6586 289.5558 287.7187 280.4153 293.3331 285.3614 304.5574 275.8778 276.8402 253.1681 244.0199 228.1507 236.4848 231.2293 243.4562 238.9723 244.8921 245.0719 237.1515 239.1919 232.8601 251.4436 229.0050
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 294.8922 299.7107 295.1122 309.8983 386.7900 317.2022 328.1539 403.0189 373.0451 332.8341 326.3141 320.4440 325.9048 279.0974 252.3707 214.1194 205.5074 204.9671 223.6966 212.9505 208.7197 210.0751 196.7039 193.2588 196.0133 185.9388
Transport ellers 72.4034 76.1435 73.8319 74.2904 75.1462 79.8670 75.9401 81.2846 78.5420 82.4472 70.9960 68.4116 63.7154 63.7311 67.5443 69.5830 68.5343 69.3850 75.7437 77.6309 85.1794 86.0905 82.4442 81.8791 86.8907 83.7221
Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alle næringer 31.0426 30.1680 31.9361 31.2612 29.9713 28.8944 28.9783 29.8903 27.5856 26.3306 26.5287 25.0892 27.3067 25.8115 22.8114 21.7488 22.9940 24.8239 24.0019 23.8008 22.8553 24.8558 21.4195 21.6863 22.5531 21.9287
Produksjon av metaller 305.4126 531.3918 443.3946 405.1237 442.7606 462.0652 427.1864 373.6960 372.5376 280.5567 260.7686 242.7516 297.7114 329.4293 276.6905 300.5734 288.6837 299.8337 310.7600 334.8198 307.9533 320.1525 351.6325 357.8740 354.6814 366.0206
Utenriks sjøfart 125.1509 119.5962 160.3952 172.9358 148.9670 132.5884 145.5463 212.0877 184.1497 171.2787 248.6930 250.5767 432.5804 421.2820 350.4115 318.8193 380.2561 523.4753 472.7630 422.9558 367.6109 587.7792 318.0904 391.3131 467.8540 483.9767
Jordbruk og skogbruk 292.9000 280.6121 286.7632 289.6586 289.5558 287.7187 280.4153 293.3331 285.3614 304.5574 275.8778 276.8402 253.1681 244.0199 228.1507 236.4848 231.2293 243.4562 238.9723 244.8921 245.0719 237.1515 239.1919 232.8601 251.4436 229.0050
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 294.8922 299.7107 295.1122 309.8983 386.7900 317.2022 328.1539 403.0189 373.0451 332.8341 326.3141 320.4440 325.9048 279.0974 252.3707 214.1194 205.5074 204.9671 223.6966 212.9505 208.7197 210.0751 196.7039 193.2588 196.0133 185.9388
Transport ellers 72.4034 76.1435 73.8319 74.2904 75.1462 79.8670 75.9401 81.2846 78.5420 82.4472 70.9960 68.4116 63.7154 63.7311 67.5443 69.5830 68.5343 69.3850 75.7437 77.6309 85.1794 86.0905 82.4442 81.8791 86.8907 83.7221

Etableringer og nedleggelser

Nøkkeltall

65600

Antall foretak som er startet opp

Etablerte foretak år for år

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nyetableringer 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533 65600
Etablerte foretak år for år
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nyetableringer 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533 65600

Nøkkeltall

58639

Antall foretak som er lagt ned

Nedlagte foretak år for år

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nedleggelser 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186 58639
Nedlagte foretak år for år
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nedleggelser 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186 58639

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.

Andelen foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak

18 %

[ 2013 ]

Aksjeselskap

46 %

[ 2013 ]

Andre foretak

16 %

[ 2013 ]

Foretak totalt

28 %

[ 2013 ]

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

kilde: Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, Statistisk sentralbyrå

Produktivitet og inntekt

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass

5794 kroner per arbeidstime

[ 2020 ]

Industri

644 kroner per arbeidstime

[ 2020 ]

Andre næringer

634 kroner per arbeidstime

[ 2020 ]

Gjennomsnitt for alle næringer

755 kroner per arbeidstime

[ 2020 ]

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Alle næringer 100 116 131 155 171 196 186 191 196
Olje og gass 100 80 123 180 200 152 86 80 83
Industri 100 120 129 130 142 183 196 211 220
Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Alle næringer 100 116 131 155 171 196 186 191 196
Olje og gass 100 80 123 180 200 152 86 80 83
Industri 100 120 129 130 142 183 196 211 220

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB