330824
330824
faktaside
2018-01-09T13:09:00.000Z
no

Fakta om

Norsk næringsliv

Innhold på siden

Næringene vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet

Total verdiskaping i næringslivet

3138 milliarder kroner

[ 2018 ]

7.5 %

Endring fra året før

Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 567.2 345
Varehandel 361.1 241
Industri 215.5 208
Bygg og anlegg 239.0 206
Undervisning 218.6 166
Offentlig administrasjon 224.2 207
Faglige tjenester 140.9 140
IT og medier 96.0 125
Olje og gass 51.6 606
Finans og forsikring 46.5 153
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 567.2 345
Varehandel 361.1 241
Industri 215.5 208
Bygg og anlegg 239.0 206
Undervisning 218.6 166
Offentlig administrasjon 224.2 207
Faglige tjenester 140.9 140
IT og medier 96.0 125
Olje og gass 51.6 606
Finans og forsikring 46.5 153

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

2018
2018
Helse og omsorg 567200
Varehandel 361100
Undervisning 218600
Offentlig administrasjon 224200
Transport 138900
Faglige tjenester 140900
Forretningsmessig tjenesteyting 137400
Kultur og underholdning 105200
Overnatting og servering 101100
IT og medier 96000
Annet 94500
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2018
Helse og omsorg 567200
Varehandel 361100
Undervisning 218600
Offentlig administrasjon 224200
Transport 138900
Faglige tjenester 140900
Forretningsmessig tjenesteyting 137400
Kultur og underholdning 105200
Overnatting og servering 101100
IT og medier 96000
Annet 94500

Arbeid i offentlig sektor

Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning

2018
2018
Troms - Romsa 40.7
Finnmark - Finnmárku 39.3
Nordland 37.7
Hedmark 37.2
Aust-Agder 34.6
Trøndelag 34.4
Telemark 33.9
Oppland 33.5
Sogn og Fjordane 33.3
Vest-Agder 31.6
Østfold 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold 30.8
Hordaland 30.4
Buskerud 28.7
Akershus 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2018
Troms - Romsa 40.7
Finnmark - Finnmárku 39.3
Nordland 37.7
Hedmark 37.2
Aust-Agder 34.6
Trøndelag 34.4
Telemark 33.9
Oppland 33.5
Sogn og Fjordane 33.3
Vest-Agder 31.6
Østfold 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold 30.8
Hordaland 30.4
Buskerud 28.7
Akershus 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0

Eksport og import

Nøkkeltall

Handelsbalanse

Handelsbalanse

248 milliarder kroner

[ 2018 ]

80 milliarder kroner

Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste eksportvarer

2018
2018
Industrimaskiner 28.0
Metaller 64.8
Fisk 96.1
Naturgass 265.4
Råolje 261.3
Viktigste eksportvarer
2018
Industrimaskiner 28.0
Metaller 64.8
Fisk 96.1
Naturgass 265.4
Råolje 261.3

Viktigste importvarer

2018
2018
Klær og tilbehør til klær 21.4
Malmer og avfall av metall 31.9
Mobiltelefoner, data ol. 45.8
Industrimaskiner 61.3
Biler, lastebiler ol. 80.7
Viktigste importvarer
2018
Klær og tilbehør til klær 21.4
Malmer og avfall av metall 31.9
Mobiltelefoner, data ol. 45.8
Industrimaskiner 61.3
Biler, lastebiler ol. 80.7

Olje og gass

Oljeeksport

Oljeeksport etter verdi

19.5 milliarder kroner

[ September 2019 ]

18.8 %

Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde

36.4 millioner fat olje

[ September 2019 ]

1 %

Endring fra samme måned året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4

Fiskeri

Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk

Total verdi av eksportert fisk

96.1 milliarder kroner

[ 2018 ]

4.2 %

Endring fra året før

Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Laks 261521 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1281872
Regnbueørret 14704 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68015
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Laks 261521 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1281872
Regnbueørret 14704 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68015

Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt

Torsk

373924  tonn

[ 2018 ]

10.3 %

Endring fra året før

Sild

498041  tonn

[ 2018 ]

5.5 %

Endring fra året før

Makrell

187207  tonn

[ 2018 ]

15.8 %

Endring fra året før

Sei

202426  tonn

[ 2018 ]

13.3 %

Endring fra året før

Utslipp fra næringslivet

Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

-4.8 %

[ 2018 ]

Utslipp til luft etter kilde

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olje- og gassutvinning 8124 8716 9231 10015 10174 11050 11540 11186 11664 13067 14093 13780 14056 14346 14265 13879 15365 15059 13948 14149 13813 13899 13886 14745 15177 14846 14672 14472
Industri og bergverk 18197 15873 16840 17743 17028 17620 17230 17591 17382 17212 16688 15682 15475 15741 15326 14890 14506 14050 11482 12231 12237 11951 11989 11600 11900 11604 12072 12097
Veitrafikk 7062 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9298 9578 9813 9674 9524 9769 9720 9759 9771 9920 9958 9709 8787 9031
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5629 5961 6128 6300 7002 7478 7775 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7941 8209 8424 8250 7882 7570 7379 7017 7464
Jordbruk 4588 4569 4560 4565 4543 4627 4578 4573 4587 4445 4397 4384 4453 4423 4429 4343 4340 4322 4307 4232 4207 4228 4299 4358 4403 4445 4453 4450
Andre kilder 5375 5111 5130 5209 5247 5857 5449 5127 5299 4837 5116 5294 5824 5414 4899 5149 5285 4992 6410 7144 6450 5829 5821 5615 5435 5626 5739 5435
Utslipp til luft etter kilde
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olje- og gassutvinning 8124 8716 9231 10015 10174 11050 11540 11186 11664 13067 14093 13780 14056 14346 14265 13879 15365 15059 13948 14149 13813 13899 13886 14745 15177 14846 14672 14472
Industri og bergverk 18197 15873 16840 17743 17028 17620 17230 17591 17382 17212 16688 15682 15475 15741 15326 14890 14506 14050 11482 12231 12237 11951 11989 11600 11900 11604 12072 12097
Veitrafikk 7062 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9298 9578 9813 9674 9524 9769 9720 9759 9771 9920 9958 9709 8787 9031
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5629 5961 6128 6300 7002 7478 7775 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7941 8209 8424 8250 7882 7570 7379 7017 7464
Jordbruk 4588 4569 4560 4565 4543 4627 4578 4573 4587 4445 4397 4384 4453 4423 4429 4343 4340 4322 4307 4232 4207 4228 4299 4358 4403 4445 4453 4450
Andre kilder 5375 5111 5130 5209 5247 5857 5449 5127 5299 4837 5116 5294 5824 5414 4899 5149 5285 4992 6410 7144 6450 5829 5821 5615 5435 5626 5739 5435

Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år

Endring i utslipp per krone siste ti år

-16.3 %

[ 2017 ]

Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle næringer 43.8104 43.1822 42.8337 41.5734 44.0591 43.0905 41.3424 39.8380 39.9934 41.3028 38.1275 36.4331 36.7538 34.7983 37.8635 35.8001 31.6498 30.1435 31.9667 34.4917 33.2973 32.9862 31.8155 29.9155 30.5986 29.9776
Produksjon av metaller 521.8179 556.3200 540.5065 939.9590 783.7859 715.8341 783.1094 817.7915 754.9287 661.2499 659.4388 496.5894 460.8317 429.4004 526.1476 580.2789 484.1887 526.2230 511.4877 531.2346 550.6187 593.2409 545.6985 567.2731 630.0227 673.9700
Utenriks sjøfart 311.8853 278.2714 284.5390 271.9062 364.6684 393.1747 338.6785 301.4397 330.9004 482.1882 418.6637 389.4015 565.4047 569.6819 983.4759 957.8001 796.6581 724.7991 871.2256 1196.6845 1077.2344 962.2337 836.4246 640.6641 823.5822 803.5035
Jordbruk og skogbruk 377.0566 339.8478 341.1521 323.1058 334.1438 337.3726 337.3420 335.0918 326.8287 341.5607 332.1233 354.0543 320.8175 323.4201 296.2285 285.6758 267.0290 276.8348 269.3495 283.8729 278.7745 287.0660 286.8680 276.1215 277.5616 277.1066
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 308.4056 332.3870 343.4012 349.2385 343.4557 359.4886 450.4350 369.2056 381.7632 469.3078 434.5521 388.0547 380.1571 373.9389 379.4796 324.2724 293.8765 249.4501 239.6026 238.9240 260.8264 248.4041 243.6174 244.9112 225.1652 208.9525
Transport ellers 101.2129 104.8119 103.1005 108.8850 105.5878 106.1767 107.5124 114.3055 108.6614 116.3430 113.3182 118.6937 102.6861 98.6376 91.8390 92.0238 97.0837 98.9089 96.5786 98.8255 106.5078 110.7068 121.0452 121.1507 108.8411 107.8655
Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle næringer 43.8104 43.1822 42.8337 41.5734 44.0591 43.0905 41.3424 39.8380 39.9934 41.3028 38.1275 36.4331 36.7538 34.7983 37.8635 35.8001 31.6498 30.1435 31.9667 34.4917 33.2973 32.9862 31.8155 29.9155 30.5986 29.9776
Produksjon av metaller 521.8179 556.3200 540.5065 939.9590 783.7859 715.8341 783.1094 817.7915 754.9287 661.2499 659.4388 496.5894 460.8317 429.4004 526.1476 580.2789 484.1887 526.2230 511.4877 531.2346 550.6187 593.2409 545.6985 567.2731 630.0227 673.9700
Utenriks sjøfart 311.8853 278.2714 284.5390 271.9062 364.6684 393.1747 338.6785 301.4397 330.9004 482.1882 418.6637 389.4015 565.4047 569.6819 983.4759 957.8001 796.6581 724.7991 871.2256 1196.6845 1077.2344 962.2337 836.4246 640.6641 823.5822 803.5035
Jordbruk og skogbruk 377.0566 339.8478 341.1521 323.1058 334.1438 337.3726 337.3420 335.0918 326.8287 341.5607 332.1233 354.0543 320.8175 323.4201 296.2285 285.6758 267.0290 276.8348 269.3495 283.8729 278.7745 287.0660 286.8680 276.1215 277.5616 277.1066
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 308.4056 332.3870 343.4012 349.2385 343.4557 359.4886 450.4350 369.2056 381.7632 469.3078 434.5521 388.0547 380.1571 373.9389 379.4796 324.2724 293.8765 249.4501 239.6026 238.9240 260.8264 248.4041 243.6174 244.9112 225.1652 208.9525
Transport ellers 101.2129 104.8119 103.1005 108.8850 105.5878 106.1767 107.5124 114.3055 108.6614 116.3430 113.3182 118.6937 102.6861 98.6376 91.8390 92.0238 97.0837 98.9089 96.5786 98.8255 106.5078 110.7068 121.0452 121.1507 108.8411 107.8655

Etableringer og nedleggelser

Nøkkeltall

61533

Antall foretak som er startet opp

Etablerte foretak år for år

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nyetableringer 45981 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533
Etablerte foretak år for år
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nyetableringer 45981 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533

Nøkkeltall

58186

Antall foretak som er lagt ned

Nedlagte foretak år for år

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nedleggelser 47666 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186
Nedlagte foretak år for år
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nedleggelser 47666 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.

Andelen foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak

18 %

[ 2012 ]

Aksjeselskap

48 %

[ 2012 ]

Andre foretak

16 %

[ 2012 ]

Foretak totalt

30 %

[ 2012 ]

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

kilde: Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, Statistisk sentralbyrå

Produktivitet og inntekt

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass

6406 kroner per arbeidstime

[ 2018 ]

Industri

637 kroner per arbeidstime

[ 2018 ]

Andre næringer

630 kroner per arbeidstime

[ 2018 ]

Gjennomsnitt for alle næringer

750 kroner per arbeidstime

[ 2018 ]

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.

1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Alle næringer 100 114 129 155 175 203 200 200 208
Olje og gass 100 78 91 132 168 163 97 66 88
Industri 100 114 130 140 140 178 194 221 231
Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Alle næringer 100 114 129 155 175 203 200 200 208
Olje og gass 100 78 91 132 168 163 97 66 88
Industri 100 114 130 140 140 178 194 221 231

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB