330824
330824
faktaside
2018-01-09T13:09:00.000Z
no

Fakta om

Norsk næringsliv

Innhold på siden

Næringene vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet

Total verdiskaping i næringslivet

3150 milliarder kroner

[ 2019 ]

0.4 %

Endring fra året før

Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 573.1 363
Varehandel 358.8 251
Industri 220.2 222
Bygg og anlegg 247.2 212
Undervisning 222.0 174
Offentlig administrasjon 225.2 217
Faglige tjenester 145.9 151
IT og medier 101.0 137
Olje og gass 55.4 489
Finans og forsikring 47.3 159
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 573.1 363
Varehandel 358.8 251
Industri 220.2 222
Bygg og anlegg 247.2 212
Undervisning 222.0 174
Offentlig administrasjon 225.2 217
Faglige tjenester 145.9 151
IT og medier 101.0 137
Olje og gass 55.4 489
Finans og forsikring 47.3 159

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

2019
2019
Helse og omsorg 573100
Varehandel 358800
Undervisning 222000
Offentlig administrasjon 225200
Transport 140000
Faglige tjenester 145900
Forretningsmessig tjenesteyting 141500
Kultur og underholdning 107200
Overnatting og servering 103700
IT og medier 101000
Annet 94500
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2019
Helse og omsorg 573100
Varehandel 358800
Undervisning 222000
Offentlig administrasjon 225200
Transport 140000
Faglige tjenester 145900
Forretningsmessig tjenesteyting 141500
Kultur og underholdning 107200
Overnatting og servering 103700
IT og medier 101000
Annet 94500

Arbeid i offentlig sektor

Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning

2018
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.7
Finnmark - Finnmárku (-2019) 39.3
Nordland 37.7
Hedmark (-2019) 37.2
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.4
Telemark (-2019) 33.9
Oppland (-2019) 33.5
Sogn og Fjordane (-2019) 33.3
Vest-Agder (-2019) 31.6
Østfold (-2019) 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold (-2019) 30.8
Hordaland (-2019) 30.4
Buskerud (-2019) 28.7
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.7
Finnmark - Finnmárku (-2019) 39.3
Nordland 37.7
Hedmark (-2019) 37.2
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.4
Telemark (-2019) 33.9
Oppland (-2019) 33.5
Sogn og Fjordane (-2019) 33.3
Vest-Agder (-2019) 31.6
Østfold (-2019) 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold (-2019) 30.8
Hordaland (-2019) 30.4
Buskerud (-2019) 28.7
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0

Eksport og import

Nøkkeltall

Handelsbalanse

Handelsbalanse

105 milliarder kroner

[ 2019 ]

143 milliarder kroner

Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste eksportvarer

2019
2019
Industrimaskiner 29.8
Metaller 67.0
Fisk 104.0
Naturgass 176.5
Råolje 251.9
Viktigste eksportvarer
2019
Industrimaskiner 29.8
Metaller 67.0
Fisk 104.0
Naturgass 176.5
Råolje 251.9

Viktigste importvarer

2019
2019
Klær og tilbehør til klær 22.2
Malmer og avfall av metall 32.0
Mobiltelefoner, data ol. 48.6
Industrimaskiner 70.2
Biler, lastebiler ol. 88.6
Viktigste importvarer
2019
Klær og tilbehør til klær 22.2
Malmer og avfall av metall 32.0
Mobiltelefoner, data ol. 48.6
Industrimaskiner 70.2
Biler, lastebiler ol. 88.6

Olje og gass

Oljeeksport

Oljeeksport etter verdi

18.4 milliarder kroner

[ August 2020 ]

3.1 %

Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde

44.3 millioner fat olje

[ August 2020 ]

23.2 %

Endring fra samme måned året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5

Fiskeri

Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk

Total verdi av eksportert fisk

104.0 milliarder kroner

[ 2019 ]

8.3 %

Endring fra året før

Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1357304
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83054
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1357304
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83054

Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt

[]

[]

Makrell

241375  tonn

[ 2019 ]

14.8 %

endring fra året før

[]

Utslipp fra næringslivet

Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

-5.4 %

[ 2019 ]

Utslipp til luft etter kilde

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13927 13623 13730 13670 14367 14888 14549 14299 14157 13919
Industri og bergverk 15882 16851 17755 17045 17636 17325 17602 17391 17221 16699 15690 15477 15747 15319 14898 14520 14057 11487 12249 12249 11963 12028 11654 11952 11592 12039 11976 11721
Veitrafikk 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9299 9579 9819 9688 9540 9788 9739 9781 9791 9941 9980 9732 8808 9056 8358
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5961 6128 6300 7002 7478 7759 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7940 8209 8424 8250 7881 7566 7379 7134 7462 6978
Jordbruk 4638 4629 4635 4670 4695 4644 4639 4654 4508 4463 4452 4528 4497 4503 4416 4412 4394 4380 4305 4277 4296 4346 4403 4454 4503 4522 4467 4437
Andre kilder 5307 5357 5454 5485 6111 5688 5379 5548 5079 5350 5536 6028 5561 5058 5292 5415 5106 6518 7267 6553 5928 5884 5684 5513 5717 5691 4923 4882
Utslipp til luft etter kilde
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13927 13623 13730 13670 14367 14888 14549 14299 14157 13919
Industri og bergverk 15882 16851 17755 17045 17636 17325 17602 17391 17221 16699 15690 15477 15747 15319 14898 14520 14057 11487 12249 12249 11963 12028 11654 11952 11592 12039 11976 11721
Veitrafikk 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9299 9579 9819 9688 9540 9788 9739 9781 9791 9941 9980 9732 8808 9056 8358
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5961 6128 6300 7002 7478 7759 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7940 8209 8424 8250 7881 7566 7379 7134 7462 6978
Jordbruk 4638 4629 4635 4670 4695 4644 4639 4654 4508 4463 4452 4528 4497 4503 4416 4412 4394 4380 4305 4277 4296 4346 4403 4454 4503 4522 4467 4437
Andre kilder 5307 5357 5454 5485 6111 5688 5379 5548 5079 5350 5536 6028 5561 5058 5292 5415 5106 6518 7267 6553 5928 5884 5684 5513 5717 5691 4923 4882

Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år

Endring i utslipp per krone siste ti år

4.8 %

[ 2018 ]

Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alle næringer 31.1267 30.8768 30.0104 31.7759 31.0980 29.8254 28.7511 28.8333 29.7569 27.4756 26.2060 26.4114 25.0188 27.2284 25.7317 22.7458 21.6743 22.9539 24.7711 23.9409 23.7143 22.8116 21.4963 23.7413 24.2337 23.8397
Produksjon av metaller 314.0890 305.1472 530.6503 442.4606 404.2107 442.1234 461.6817 426.1802 373.2955 372.2500 280.3186 260.1291 242.3774 296.9881 328.5482 276.1742 300.0851 288.6979 299.8442 310.7620 334.8126 307.9690 320.1296 351.5985 362.8961 348.5220
Utenriks sjøfart 122.3930 125.1499 119.5947 160.3946 172.9347 148.9663 132.5872 145.5451 212.0862 184.1479 171.2767 248.6906 250.5739 432.5782 421.2820 350.4115 318.8132 380.2522 523.4626 472.7604 422.9554 367.6088 281.7177 512.7347 607.5223 605.4112
Jordbruk og skogbruk 291.0779 292.2421 279.9169 286.0577 288.9383 288.7785 286.8753 279.7491 292.5463 284.6080 303.7482 275.2084 277.4134 254.0333 244.9802 229.0143 237.4841 231.0457 243.4064 238.9184 244.9392 244.6510 235.7236 237.5562 232.6641 252.5679
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 285.2695 294.7600 300.0144 294.9623 308.6984 386.5595 316.7453 327.5076 402.7221 372.7600 332.5705 326.0081 320.0775 325.4962 278.4439 252.0758 213.9133 205.3482 204.7648 223.4541 212.7246 208.6880 209.8505 196.4717 193.0183 202.6024
Transport ellers 72.8353 71.6464 75.6681 73.3773 73.8463 74.7176 79.4407 75.5100 80.8571 78.3520 82.0288 70.6235 68.0943 63.4224 63.4370 67.2235 69.2333 67.5532 68.8108 74.9170 77.9192 85.6813 85.8418 81.1749 81.0646 88.4515
Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alle næringer 31.1267 30.8768 30.0104 31.7759 31.0980 29.8254 28.7511 28.8333 29.7569 27.4756 26.2060 26.4114 25.0188 27.2284 25.7317 22.7458 21.6743 22.9539 24.7711 23.9409 23.7143 22.8116 21.4963 23.7413 24.2337 23.8397
Produksjon av metaller 314.0890 305.1472 530.6503 442.4606 404.2107 442.1234 461.6817 426.1802 373.2955 372.2500 280.3186 260.1291 242.3774 296.9881 328.5482 276.1742 300.0851 288.6979 299.8442 310.7620 334.8126 307.9690 320.1296 351.5985 362.8961 348.5220
Utenriks sjøfart 122.3930 125.1499 119.5947 160.3946 172.9347 148.9663 132.5872 145.5451 212.0862 184.1479 171.2767 248.6906 250.5739 432.5782 421.2820 350.4115 318.8132 380.2522 523.4626 472.7604 422.9554 367.6088 281.7177 512.7347 607.5223 605.4112
Jordbruk og skogbruk 291.0779 292.2421 279.9169 286.0577 288.9383 288.7785 286.8753 279.7491 292.5463 284.6080 303.7482 275.2084 277.4134 254.0333 244.9802 229.0143 237.4841 231.0457 243.4064 238.9184 244.9392 244.6510 235.7236 237.5562 232.6641 252.5679
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 285.2695 294.7600 300.0144 294.9623 308.6984 386.5595 316.7453 327.5076 402.7221 372.7600 332.5705 326.0081 320.0775 325.4962 278.4439 252.0758 213.9133 205.3482 204.7648 223.4541 212.7246 208.6880 209.8505 196.4717 193.0183 202.6024
Transport ellers 72.8353 71.6464 75.6681 73.3773 73.8463 74.7176 79.4407 75.5100 80.8571 78.3520 82.0288 70.6235 68.0943 63.4224 63.4370 67.2235 69.2333 67.5532 68.8108 74.9170 77.9192 85.6813 85.8418 81.1749 81.0646 88.4515

Etableringer og nedleggelser

Nøkkeltall

65600

Antall foretak som er startet opp

Etablerte foretak år for år

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nyetableringer 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533 65600
Etablerte foretak år for år
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nyetableringer 46910 51148 51622 54539 57866 60474 62028 61533 65600

Nøkkeltall

58639

Antall foretak som er lagt ned

Nedlagte foretak år for år

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nedleggelser 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186 58639
Nedlagte foretak år for år
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nedleggelser 52110 49624 48094 52685 55385 63093 58186 58639

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.

Andelen foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak

18 %

[ 2012 ]

Aksjeselskap

48 %

[ 2012 ]

Andre foretak

16 %

[ 2012 ]

Foretak totalt

30 %

[ 2012 ]

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

kilde: Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, Statistisk sentralbyrå

Produktivitet og inntekt

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass

5638 kroner per arbeidstime

[ 2019 ]

Industri

642 kroner per arbeidstime

[ 2019 ]

Andre næringer

635 kroner per arbeidstime

[ 2019 ]

Gjennomsnitt for alle næringer

746 kroner per arbeidstime

[ 2019 ]

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
Alle næringer 100 116 131 155 170 199 192 194 199
Olje og gass 100 86 124 161 179 170 96 70 82
Industri 100 114 124 130 135 176 181 209 216
Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100.
1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
Alle næringer 100 116 131 155 170 199 192 194 199
Olje og gass 100 86 124 161 179 170 96 70 82
Industri 100 114 124 130 135 176 181 209 216

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB