Utenrikshandel med varer

Til toppen

08792: Utenrikshandel med varer, hovedtall (mill. kr) 1980M01 - 2021M01

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valgt 1 av totalt 493

varestrøm

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Import i alt , Import utenom skip , Import utenom skip og oljeplattformer ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null kan også bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet.
For mer informasjon, se Om statistikken.
Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).

Brukerveiledning for statistikkbanken