Fiske

Fakta om fiske

Faktasiden oppdateres ikke

Statistisk sentralbyrå publiserer ikke lenger nye tall i statistikkene Fiskeri og Akvakultur. Ansvaret for statistikkene er overført til Fiskerdirektoratet i forbindelse med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjelder fra 1. januar 2021. Fiskeridirektoratet publiserer nye tall i i henholdsvis Yrkesfiske og Akvakultur.

Oppdaterte tall for sjøfiske finner du i Sjøfiske etter laks og sjøaure, tall for elvefiske finner du i Elvefiske og prisen for laks finner du i Eksport av laks.

Denne faktasiden er lagt ned.