Banner med bilde og tittel

Fakta om

Fiske

Skrå bakgrunn med infografikk

Antall fiskere og fanget fisk¹

  • 1 Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Kilde

Fiskeri, Statistisk sentralbyrå

Faktasiden oppdateres ikke

Statistisk sentralbyrå publiserer ikke lenger nye tall i statistikkene Fiskeri og Akvakultur. Ansvaret for statistikkene er overført til Fiskerdirektoratet i forbindelse med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjelder fra 1. januar 2021. Fiskeridirektoratet publiserer nye tall i i henholdsvis Yrkesfiske og Akvakultur.

Ingress

Lurer du på hvor mye torsk, sild og makrell som fanges hvert år? Eller hvor mye laks og ørret Norge eksporterer hvert år? Tall om fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, laksefiske og på fangst av ulike fiskeslag og skalldyr finner du her.

Fiskerinæringen

Total verdi av eksportert fisk
Antall fiskere
Antall fiskefartøy
Ansatte i fiskeforedlingsindustrien
Ansatte i oppdrettsnæringen

Fiskeri

Fiskeslagene med størst fangst

Sild
Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Kolmule
Kolmule brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall.
Torsk
Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Sei
Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Fiskepriser

Torskefisk

Torsk,Sei,Hyse,Annen torskefisk
¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Pelagisk fisk

Sild,Kolmule
Makrell,Lodde

Pelagisk fisk er fisk som jager i de frie havområdene i motsetning til fisk ved kysten eller på havbunnen.

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

flatfisk og bunnfisk

Uer,Blåkveite,Steinbit,Leppefisk
¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Skalldyr

Reke,Taskekrabbe,Kongekrabbe,Snøkrabbe
¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Relaterte faktasider