Banner med bilde og tittel

Fiske

Fakta om fiske

Skrå bakgrunn med infografikk

Antall fiskere og fanget fisk¹

  • 1Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Kilde

Fiskeri, Statistisk sentralbyrå

Faktasiden oppdateres ikke

Statistisk sentralbyrå publiserer ikke lenger nye tall i statistikkene Fiskeri og Akvakultur. Ansvaret for statistikkene er overført til Fiskerdirektoratet i forbindelse med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjelder fra 1. januar 2021. Fiskeridirektoratet publiserer nye tall i i henholdsvis Yrkesfiske og Akvakultur.

Ingress

Lurer du på hvor mye torsk, sild og makrell som fanges hvert år? Eller hvor mye laks og ørret Norge eksporterer hvert år? Tall om fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, laksefiske og på fangst av ulike fiskeslag og skalldyr finner du her.

Sjøfiske etter laksefisk

Villaks,Pukkellaks

Fangst av laks og pukkellaks i saltvann

Villaks
2021
98
tonn
-54,4 % endring fra året før
Pukkellaks
2021
72
tonn
18 480,1 % endring fra året før
Sjøfiske av laksefisker

Fiskerinæringen

Total verdi av eksportert fisk
Ikon av to fisker
Total verdi av eksportert fisk
2021
116,6
milliarder kroner
14,3 % fra året før
Antall fiskere
Ikon for fiskemann
Antall fiskere
2019
11 048
fiskere
-1,5 % endring fra forrige år
Antall fiskere

Antall fiskefartøy
Ikon av fiskebåt
Antall fiskefartøy
2019
5 982
fartøy
-0,6 % endring fra forrige år
Antall fiskefartøy

Ansatte i fiskeforedlingsindustrien
Ikon av fakbrikk
Ansatte i fiskeforedlingsindustrien
2019
13 250
personer
8,7 % endring fra året før
Ansatte i fiskeforedlingsindustrien

Ansatte i oppdrettsnæringen
Ikon av fisk og fiskegarn
Ansatte i oppdrettsnæringen
2019
9 059
personer
6,0 % endring fra året før
Ansatte i oppdrettsnæringen

Fiskeri

Fiskeslagene med størst fangst

Sild
Sild
2019
603 027
tonn
Sild

Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Kolmule
Kolmule
2019
353 703
tonn
Kolmule

Kolmule brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall.
Torsk
Torsk
2019
436 722
tonn
Torsk

Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Sei
Sei
2019
203 665
tonn
Sei

Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Fiskepriser

Gjennomsnittlig pris for utvalgte fiskeslag og skalldyr ved salg fra fisker til fiskemottak

Torskefisk

Torsk,Sei,Hyse,Annen torskefisk

Fangst av torskefisk

Torsk
2019
436 722
tonn
-10,2 % endring fra året før
Sei
2019
203 665
tonn
-3,8 % endring fra året før
Hyse
2019
110 123
tonn
-7,9 % endring fra året før
Annen torskefisk
2019
48 183
tonn
9,9 % endring fra året før
Fangst av torskefisk¹

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Pelagisk fisk

Sild,Kolmule

Fangst av pelagisk fisk

Sild
2019
603 027
tonn
11,3 % endring fra året før
Kolmule
2019
353 703
tonn
-22,6 % endring fra året før
Makrell,Lodde
Makrell
2019
241 355
tonn
-14,8 % endring fra året før
Lodde
2019
5
tonn
-100,0 % endring fra året før

Pelagisk fisk er fisk som jager i de frie havområdene i motsetning til fisk ved kysten eller på havbunnen.

Fangst av pelagisk fisk¹

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

flatfisk og bunnfisk

Uer,Blåkveite,Steinbit,Leppefisk

Fangst av flatfisk og bunnfisk

Uer
2019
35 283
tonn
25,5 % endring fra året før
Blåkveite
2019
23 614
tonn
-15,1 % endring fra forrige år
Steinbit
2019
9 674
tonn
-7,6 % endring fra forrige år
Leppefisk
2019
3 369
tonn
2,0 % endring fra forrige år
Fangst av flatfisk og bunnfisk

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Skalldyr

Reke,Taskekrabbe,Kongekrabbe,Snøkrabbe

Fangst av skalldyr

Reke
2019
42 900
tonn
1,9 % endring fra forrige år
Taskekrabbe
2019
5 343
tonn
-8,7 % endring fra forrige år
Kongekrabbe
2019
1 726
tonn
-25,3 % endring fra forrige år
Snøkrabbe
2019
4 049
tonn
44,0 % endring fra forrige år
Fangst av skalldyr

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Relaterte faktasider