Banner med bilde og tittel

Fakta om

Fiske

Skrå bakgrunn med infografikk

Antall fiskere og fanget fisk¹

  • 1 Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Kilde

Fiskeri, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mye torsk, sild og makrell som fanges hvert år? Eller hvor mye laks og ørret Norge eksporterer hvert år? Tall om fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, laksefiske og på fangst av ulike fiskeslag og skalldyr finner du her.

Fiskeri

Fiskeslagene med størst fangst

Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Kolmule brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall.
Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall
Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Fiskepriser

Torskefisk

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Pelagisk fisk

Pelagisk fisk er fisk som jager i de frie havområdene i motsetning til fisk ved kysten eller på havbunnen.

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

flatfisk og bunnfisk

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Skalldyr

¹ Fra 2014 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall

Oppdrett av fisk

Fiskerinæringen

Sjøfiske etter laksefisk

Sportsfiske