Oppdatering skjer etter publisering av endelige og reviderte årstall i mai hvert år. Tallene for 1988–2022 er endelige.

Datasettene kan f.eks. åpnes i program som R, SAS eller importeres til en database. 

Last ned CSV (semikolonseparert) pakket som ZIP.

Foreløpige tall:

Femårs filer, endelige tall:

Tabellene har en annen struktur enn tabell 08801 i Statistikkbanken

Filene inneholder følgende variabler:

Variabel 1 – aargang
Variabel 2 – impeks, 1=import og 2=eksport
Variabel 3 – varenr, varekode i tolltariffen.  Se detaljert varefortegnelse for informasjon om varenummer
Variabel 4 – obland, opprinnelsesland for import, bestemmelsesland for eksport. Se KLASS for mer informasjon.
Variabel 5 – vnr_m2, kode for mengdebeskrivelser. Se beskrivelsen under.
Variabel 6 – m1_sum,  mengde1
Variabel 7 – m2_sum,  mengde2
Variabel 8 – v_sum, verdi i kroner

Forklaring av kode for mengdebeskrivelser - variabel 5 (vnr_m2):

1 – mengde1=kg og mengde2=blank
2 – mengde1= mwh  og mengde2=blank
B – mengde1=brutto reg. tonn og mengde2=stykk
C – mengde1=kg  og mengde2=karat
F – mengde1=kg og mengde2=fat
G – mengde1=kg  og mengde2= gram
K – mengde1= kg  og mengde2=beregnet kg
L – mengde1= kg  og mengde2=liter
M – mengde1= kg  og mengde2=meter
P – mengde1=kg  og mengde2=par
S – mengde1=kg  og mengde2=stykk
U – mengde1=kg  og mengde2=kubikkmeter
V – mengde1=kg  og mengde2=kvadratmeter 

Dersom du vil prøve å åpne 5-års datasettene i Excel, må du benytte Data-fanen for import.

Skjermbilder med veiledning for å åpne datasett i excel.